Zes extra maatregelen voor sportfederaties tegen grensoverschrijdend gedrag

In de commissie Grensoverschrijdend Gedrag binnen het Vlaams Parlement heeft minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) zes extra maatregelen aangekondigd die sportfederaties moeten nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportsector aan te pakken. De Vlaamse regering trekt alvast de komende drie jaar 100.000 euro per jaar uit voor de versterking van het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES).

De commissie Grensoverschrijdend Gedrag werd in juni in het leven geroepen na verschillende onthullingen in de sportwereld. Ondertussen is de scope van de commissie wel al uitgebreid en wordt het probleem zo breed mogelijk benaderd.

Sport.Vlaanderen deed in juni van dit jaar een rondvraag bij 72 sportfederaties. Daaruit bleek dat er heel wat werkpunten zijn op het vlak van preventie en vorming van begeleiders en trainers, het bestaan van een ethisch comité en een aanspreekpunt integriteit (API).

"Ik wil niet dat de indruk wordt gewekt dat deze problematiek zich enkel beperkt tot de sportsector. Het is een breed maatschappelijk probleem. Samen met de sector willen we wel een vuist maken", zei Muyters. Om die vuist zo sterk mogelijk te maken, krijgt ICES bovenop de basissubsidie van 150.000 euro per jaar voor de komende drie jaar, jaarlijks nog eens 100.000 euro.

Extra maatregelen

Daarnaast krijgen de gesubsidieerde sportfederaties zes extra
richtlijnen opgelegd, die grotendeels rekening houden met de werkpunten aangehaald na de bevraging.

Elke federatie zal tegen 2018 een API moeten hebben. Zij zullen een netwerk van aanspreekpersonen vormen dat ICES zal bijstaan en ondersteunen. Vervolgens moet elke federatie werk maken van een handelingsprotocol. Dat moet een duidelijk stappenplan zijn als er melding wordt gemaakt van grensoverschrijdend gedrag.

Op vraag van enkele commissieleden gaf Muyters aan dat de hulplijn 1712 daarin duidelijk vermeld moet zijn.Bovendien zullen
sportfederaties een adviesverlenende functie moeten uitoefenen door
bijvoorbeeld een ethisch comité op te richten. De federatie zal
daarnaast ook gedragscodes voor verschillende doelgroepen uitwerken.

Tot slot moet er altijd een tuchtrechtelijk systeem voorhanden zijn
waarnaar federaties kunnen doorverwijzen en stemmen ze in met een continue aandacht. Minister Muyters beloofde aan de commissie dat dit hele proces om het half jaar zal worden opgevolgd. Van een kwaliteitslabel voor sportclubs is de minister voorlopig geen voorstander.

Meest gelezen