© Geert Van Hoeymissen

Academies voor podiumkunsten vragen 5 miljoen extra aan minister Crevits

De academies voor podiumkunsten vragen 5 miljoen euro extra aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).  Volgend schooljaar moet het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs in werking treden, maar momenteel zijn er volgens de academies onvoldoende middelen. 

Vanaf september 2018 kunnen kinderen al vanaf 6 jaar muziek, woord en dans volgen en vanaf 8 jaar een instrument leren. Maar dat vraagt extra uren en dus extra leerkrachten en middelen en die zijn er volgens de directeurs van de academies momenteel niet.  Zij vragen dan ook 5 miljoen euro in plaats van de 2,5 miljoen euro extra middelen die de minister nu voorziet. 

Op dit moment zijn 180.000 leerlingen ingeschreven in het deeltijds kunstonderwijs. Vergeleken met 5 jaar geleden is dat een groei van 3%. Door het verlagen van de instapleeftijd verwachten academies een extra instroom van leerlingen in september volgend jaar. Daarnaast voorziet het decreet ook een uitbreiding van het opleidingsaanbod in de academies. 

"Minister Crevits laat de academies vrij om te kiezen of ze extra opleidingen organiseren en de leeftijd voor kinderen verlagen", zegt Paul Voet van VerDi Vlaanderen, de directeursvereniging voor podiumkunsten en kunstacademies van het deeltijds kunstonderwijs, die zelf ook directeur is van de GO! muziekacademie in Gent. "Maar zonder extra geld, ís er eigenlijk geen keuze. Ofwel verruim je je aanbod en krijg je overvolle klassen. Ofwel behoud je het bestaande aanbod maar ontgoochel je ouders en kinderen omdat jouw academie bepaalde opleidingen niet aanbiedt of kinderen van 8 jaar nog niet de mogelijkheid kan bieden om een instrument te spelen." Op dit moment volgen in de academie van Voet 3 leerlingen per instrument per uur les, terwijl 2 ideaal is. Volgens Voet zullen de academies naar 4 leerlingen per uur moeten.  Hij benadrukt dat de klassen overvol zullen zitten en dat dat kwalitatief niet werkbaar is. 

"We vragen een constructief gesprek met de minister om creatieve oplossingen te bedenken voor de extra financiering die echt noodzakelijk is voor de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs", zegt Paul Voet. "De broodnodige 5 miljoen euro is amper 0,05% van het totale budget voor onderwijs. Hiermee staat of valt een succesvolle start in september 2018 en het succes van de ambitieuze doelstelling om meer kinderen en jongeren te laten kennismaken met kunst."

Minister Crevits voorziet in het kader van het nieuwe decreet 2,5 miljoen extra middelen. Daarnaast benadrukt de minister dat het deeltijds kunstonderwijs letterlijk mee in de klas gebracht wordt. "Op die manier bereiken we leerlingen die mogelijk de weg naar het deeltijds kunstonderwijs niet altijd even gemakkelijk vinden." 

Meest gelezen