België wil strengere controle op buitenlands vermogen leefloners

Ons land wil frauderende leefloners opsporen aan de hand van hun belastingaangifte in het buitenland. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. Een leefloner met bijvoorbeeld een woning buiten Europa, heeft in principe geen recht op een leefloon. Er wordt nu gewerkt aan een verdrag om fiscale informatie uit te wisselen. Op die manier kan zowel sociale als fiscale fraude aangepakt worden.

Mensen die een leefloon krijgen, of een adere vorm van sociale bijstand, worden onderworpen aan een inkomensonderozek om na te gaan wat hun bezittingen zijn in ons land, maar ook in het buitenland. Het probleem is echter dat de inkomens uit het buitenland niet altijd correct worden doorgegeven. 

Daarom wou Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) privé-detectives inschakelen. Diezelfde tactiek wordt ook in Nederland gebruikt, maar blijkt illegaal te zijn. Nahima Lanjri (CD&V) is geen voorstander: "Je werkt niet samen met de overheid en dat is niet wettelijk."

Alternatief: informatie inwinnen via een buitenlandse belastingdienst

Daarom wordt nu gedacht om informatie in te winnen via de dubbelbelastingverdagen. "Dat zijn verdragen die ons land heeft met meer dan 100 landen, onder meer Marokko, Uruguay, Frankrijk, Luxemburg, ...", zegt Lanjri. "Via die verdragen wordt er aan onze Belgische fiscus doorgegeven wat een Belgische onderdaan in dat land bezit. Zo kan te weten gekomen worden welke goederen iemand bezit in het buitenland."

Maar die informatie mag niet zomaar doorgegeven worden aan het OCMW. "Ik heb aan minister Van Overtveldt (N-VA) gevraagd of het mogelijk is om een akkoord te sluiten met Marokko, om die gegevens door te sturen naar het OCMW. Hij is bereid om dat na te gaan. Zo kan sociale en fiscale fraude aangepakt worden," aldus Lanjri. 

Meest gelezen