PROV.OVL

Afslanking provincies: wat verandert er in Oost-Vlaanderen?

Vanaf 1 januari gaan alle persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies over naar de lokale besturen. Dat betekent concreet dat heel wat sport-, cultuur-, jeugd- en welzijnsaangelegenheden door Vlaanderen of door steden en gemeenten geregeld zullen worden. Hieronder vind je de opvallendste nieuwigheden of blijvers per domein.

Per bevoegdheid overlopen we de belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari in Oost-Vlaanderen 

Cultuur

Bij deze bevoegdheid zijn de veranderingen het grootst. Alle provinciale bevoegdheden verhuizen naar Vlaanderen, enkele instellingen gaan over naar lokale besturen. 

Amateurkunst

In de eerste plaats veranderen op termijn de subsidieregels voor amateurkunstgezelschappen (koren, fanfares, toneelverenigingen). Zij doen nu deels een beroep op provinciale toelagen. Meestal krijgen ze die na deelname aan tal van wedstrijden. Jury’s geven dan een score en op basis daarvan krijgen de verenigingen geld. Dat wedstrijdsysteem wordt afgeschaft. Wat er in de plaats komt, is nog niet helemaal duidelijk. Verenigingen die al een subsidie kregen dit jaar, zullen dat ook de volgende 2 jaar doen. Het is een overgangsmaatregel om te voorkomen dat verenigingen in financiële problemen raken. De overgangssubsidie ligt in de lijn van het  bedrag dat eerder is uitgekeerd. Al is er in sommige sectoren wel sprake van een gemiddelde. De gezelschappen krijgen 2 jaar de tijd om te voldoen aan de nieuwe en ietwat strengere subsidieregels. Als ze tegen 2020 niet in orde zijn, krijgen ze geen toelage meer.

Vlaanderen zal vanaf 2020 structurele subsidies geven aan verenigingen die producties maken met een hoge kwaliteit. En, het wordt ook belangrijker om bovenlokaal te werken om geld te kunnen krijgen. Het komt er dus concreet op neer dat verenigingen over gemeentegrenzen zullen moeten samenwerken. Daar komt kritiek op van de koepels van amateurkunstverenigingen, zij vrezen dat waardevolle producties uit de boot zullen vallen omdat ze niet aan de nieuwe eisen zullen voldoen.

Bij grote en uitzonderlijke evenementen van bijzondere culturele waarden kunnen er wel nog projectsubsidies aangevraagd worden.

Erfgoed- en bibliotheekbeleid

Het is de bedoeling dat ook dit verhuist naar de lokale besturen, maar voorlopig gaat het nog om denkoefeningen, concrete maatregelen zijn er nog niet.

Instellingen

Er zijn 3 culturele instellingen die niet langer door Oost-Vlaanderen gerund zullen worden. Voor bezoekers verandert er niets. De provincie heeft een principiële deal met alle overnemers, maar nog niet overal is er officiële goedkeuring.

 • Het Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie wordt overgenomen door Vlaanderen.
 • Het Caermersklooster in Gent komt in handen van de stad.
 • Het Schrijvershuis Anton Van Wilderode in Moerbeke komt in handen van de gemeente.

De meeste instellingen blijven in handen van de provincie.

 • De Erfgoedcentra in Velzeke en Ename
 • De Monumentenwacht
 • Het Molencentrum
 • De Scheepswerven Baasrode
 • Het Depot Onroerend Erfgoed
 • De Landschapszorg

(Foto: Raveel Rogermuseum) 

Raveelmuseum

Welzijn

De welzijnssector hervormt grondig door de 6de staatshervorming. De transitie is binnen dit domein vrij goed geregeld. Voor de gewone burger zijn er geen grote wijzigingen, al zijn er wel enkele opvallende dossiers waar nog geen definitieve beslissing is gevallen.

Vrijwilligerswerk

In de welzijnssector, maar ook in andere domeinen zoals in de sport- en de cultuurwereld, zijn vrijwilligers actief. Ze konden verzekerd worden via de provincie, dat neemt Vlaanderen nu over. Aan de verzekering zelf en de dekking verandert de facto niets.

Ouderenzorg

Het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge bij Merelbeke blijft nog zeker 2 jaar in handen van de provincie. Eigenlijk zou het, net als vele andere provinciale organisaties, naar Vlaanderen of een lokaal bestuur moeten verhuizen. Maar, niemand raakt het eens over hoe dat moet gebeuren. En, daarom is er nu dus afgesproken dat de bijna 200 personeelsleden er gewoon aan de slag blijven en voor de provincie blijven werken tot er een oplossing gevonden is.

Bijzondere jeugdzorg

Er verandert heel wat in de bijzondere jeugdzorg, een deel van die veranderingen is al doorgevoerd maar in een aantal dossiers is de deal nog niet helemaal rond. Zo is al beslist dat het Multifunctioneel Centrum Heynsdaele in Ronse ‘uitkantelt’ naar het Pedagogisch Centrum Wagenschot in Nazareth op 1 januari. De instelling ‘verzelfstandigt’, de 70 personeelsleden werken dan dus niet langer rechtstreeks voor een overheid. Maar, die plannen zijn nog niet uitgevoerd. Volgens het kabinet van minister Vandeurzen zijn de onderhandelingen in de eindfase. 

(Foto: Multifunctioneel Centrum Heynsdaele in Ronse)

Heynsdaele

Drugswerkers

De 7 drugwerkers die nu voor de provinciale preventiedienst PISAD werken, zullen voor het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg  Zuid-Oost-Vlaanderen gaan werken. Ze blijven actief in scholen in de centrumsteden in het zuiden van de provincie.

Gelijke kansen

Ook hier veranderen er achter de schermen een aantal geldstromen. Zo valt een deel van de provinciale subsidies voor de zogenaamde Roze Huizen (in Gent: Casa Rosa) weg en wordt die door Vlaanderen overgenomen. De organisatie achter Casa Rosa benadrukt dat er geen gevolgen zullen zijn voor de werking. 

Andere subsidieregels

Vlaanderen neemt ook het subsidiebeleid over van de provincies en hanteert andere regels. Tot enkele dagen geleden dreigden twee Oost-Vlaamse vzw's die met jongeren met problemen werken daardoor te verdwijnen. Maar, ze zijn nu op het nippertje gered want  Ze kregen pas deze week te horen dat ze toch nog subsidies krijgen volgend jaar. Het gaat om tienduizenden euro's. Maandenlang zag het ernaar uit dat ze geen geld meer kregen nu het niet langer de provincie maar Vlaanderen is die moet betalen. Het gaat om de vzw's Zwerfgoed uit Drongen en de Kruiskenshoeve in Sint-Laurens die time-out projecten opzetten voor jongeren die tijdelijk niet naar school gaan door problemen.

Nog veranderingen

Ook kleinere bevoegdheden, die minder bekend zijn, verhuizen. Het gaat onder meer om: personen met een handicap, kinderopvang en gezinsondersteuning, intrafamiliaal geweld, jeugdhulp- en zorg, de sociale kaart, armoedebestrijding.

Sport

Hier is het belangrijk om te benadrukken wat er niet verandert: de provinciale domeinen en hun sportaccommodatie blijven in handen van provincie Oost-Vlaanderen. Voor de zwembaden van Puyenbroeck in Wachtebeke en de Gavers in Geraardsbergen verandert er dus niets en ook de vele sportpleinen en zalen op de domeinen blijven in provinciale handen. 

Uitleendienst

De provinciale uitleendienst sport verdwijnt. Het materiaal verhuist naar de uitleendienst sport Vlaanderen in Gent. 

Veranderingen

Ook enkele kleinere bevoegdheden worden overgedragen naar de lokale besturen. Daarbij valt vooral de overheveling van het domein G-sport (gehandicaptensport). Doordat G-sport nu Vlaamse bevoegdheid wordt, hoopt de overheid een beter en transparanter beleid te voeren.

Ook het beheer van mountainbikeroutes (meer dan 40 in onze provincie!), loopomlopen en ruiterpaden gaat over naar Vlaanderen. 

Mountainbike

Instellingen

Stad Gent neemt het beheer en de uitbating van het Huis van de Sport over. Voor de diensten die in het gebouw zitten verandert er niets.
 

Wat blijft er wel bij de provincie? 

Heel veel dingen blijven wél blij de provincie. Oost-Vlaanderen blijft zo verantwoordelijk voor alle provinciale scholen, goed voor een 20-tal afdelingen in het lager, middelbaar en volwassenonderwijs. En, ook het beheer van de 9 provinciale domeinen en alles wat er gebeurt blijft een taak van het provinciebestuur, ook de sportactiviteiten. 

Situatie personeel

In Oost-Vlaanderen stappen in een 1ste fase een 70-tal  personeelsleden over naar Vlaanderen of naar stad Gent. In sommige gevallen verandert hun standplaats, hoewel ook heel wat mensen in regionale kantoren van Vlaamse overheid terecht kunnen.

In een 2de fase stappen ook 8 personeelsleden over naar Regionale Welzijnsoverleg
(Afdelingen: Gent, Meetjesland, Waasland, Oudenaarde, Dendermonde, Aalst).

Speciale regeling voor:

 • 70 personeelsleden van Provinciaal Instituut Heynsdaele in Ronse
 • 194 personeelsleden van Provinciaal Zorgcentrum Lemberge

Financiering

Het is de bedoeling dat de transitie geld oplevert (door schaalvergroting). Vlaanderen zal alle nieuwe bevoegdheden die er bijkomen betalen via de onroerende voorheffing. Voor Oost-Vlaanderen bedraagt die 19 miljoen euro. Van dat bedrag zal Vlaanderen nog maar 2 miljoen doorstorten naar de provincie.

 

Meest gelezen