Gent wil kraken tegengaan met repressie én preventie

In Gent heeft het stadsbestuur een actieplan tegen kraken voorgesteld. Het gaat om elf maatregelen die een einde moeten maken aan de problematiek. Daarbij wordt zowel repressief als preventief opgetreden. 

Met de maatregelen wil de stad Gent er alles aan doen om het kraken van een woning te voorkomen. Een greep uit de maatregelen:

 • De politie zal altijd optreden, overeenkomstig de nieuwe kraakwet die federaal is goedgekeurd op 14 november. "Want kraken is is niet het juiste antwoord op een woonnood", zegt burgemeester Daniël Termont (SP.A). 
 • "Waar kraken toch nog voorkomt, wordt de eigenaar ondersteund", klinkt het. "Maar de burgemeester heeft hierin echter geen expliciete bevoegdheid", herhaalt Termont. 
 • De politie heeft voortaan nieuwe mogelijkheden om een pand binnen te gaan om vaststellingen te doen en bezetters te identificeren. Het bezetten van een pand is altijd strafbaar, zowel bij een bewoond als een onbewoond pand. Bij een onbewoond pand moet de eigenaar/huurder eerst een klacht indienen bij politie.
 • De stad zal eigenaars informeren over de mogelijkheid om politiediensten te waarschuwen bij lange reizen, zodat die extra controles kunnen uitvoeren. Er komt een 'contactpunt kraken', waar eigenaars terechtkunnen met vragen. Wanneer een eventuele kraak tot overlast leidt, zal de burgemeester optreden.     
 • Termont wil in de zonale veiligheidsraad ook oproepen om specifiek aandacht te besteden aan het opsporen van criminele organisaties, die krakers ondersteunen of kraakpanden ter beschikking stellen.     
 • Indien de strenge aanpak van krakers leidt tot meer dakloosheid, zal het OCMW ingrijpen waar mogelijk. "Het OCMW biedt, op de meest aangewezen wijze binnen zijn wettelijk kader, hulp aan", zegt het actieplan. Dat betekent evenwel niet dat het OCMW de uitgezette krakers zal herhuisvesten. Ze zullen enkel geïnformeerd worden over het aanbod van de welzijnsdiensten.
 • De stad Gent kondigde vrijdag ook een investering van 10 miljoen euro in de socialehuisvestingsmaatschappij WoninGent aan. Daarnaast wordt ook beloofd dat er nauwlettende wordt gekeken of de nieuwe kraakwet leidt tot een stijging van de dakloosheid.      
 • Leegstand zal strenger aangepakt worden met een informatiecampagne rond het "meldpunt leegstand", waar alle Gentenaren meldingen kunnen doen.
 • Er komen maandelijkse administratieve controles, waar dat vroeger driemaandelijks gebeurde. Stadsdiensten zullen domiciliefraude viseren en - indien nodig - het reglement snel aanpassen.
 • Een 'leegstandcoach' zal eigenaars ten slotte aansporen om hun pand te verhuren.     
 • Het 'Actieplan Kraken' moet nog goedgekeurd worden door de Gentse gemeenteraad. Een themacommissie komt op 6 december samen om het plan te bespreken.