Videospeler inladen...

Advocaat Laurent: "Brief was voorstel aan regering om contacten van prins te regelen"

Met zijn brief aan premier Michel heeft de advocaat van prins Laurent een voorstel willen doen aan de regering om de wet van 2013 over de contacten van de prins praktisch te regelen in een protocol. Dat zegt advocaat Laurent Arnauts, in "Terzake".

Volgens Arnauts kan er geen sanctie worden getroffen tegen de prins, maar dat wil daarom niet zeggen dat de wet niet toegepast mag worden, integendeel. "We hebben daarom een concreet voorstel gedaan om die wet toepasbaar te maken, compatibel met de rechten van iedereen, en dus ook die van de prins". Vandaar de brief aan Michel, waarin de advocaat een dergelijke praktische regeling voorstelt.

Er is de voorbije maanden al heet wat commentaar geweest op de zaak, waarin de prins veroordeeld werd, maar de mensen vergeten dat de regering en het parlement in dit geval een rechterlijke functie hebben gekregen, zegt Arnauts. "Zij zijn hier rechter volgens de wet en dat betekent dat men zich daar naar moet gedragen.  met name onpartijdig zijn en de rechten van de verdediging eerbiedigen."

Mensenrechten

In zijn brief beroept Arnauts zich op de rechten van de mens. "Mensenrechten is niet alleen vrijwaring voor folteringen en moord, maar is bijvoorbeeld ook het recht om normale socale contacten te onderhouden."

"Contacten is een woord uit het dagdagelijkse leven,  dat is geen juridisch begrip, iedereen kan dat invullen zoals hij wil, hetzelfde geldt ook voor contacten met die buitenlandse autoriteiten of vertegenwoordigers. De wet van 2013 die de prins potentieel verplicht al zijn contacten te melden is gewoon onduidelijk. Omdat die begrippen niet wel omlijnd zijn is er gewoon sprake van willekeur", stelt Arnauts.

"Ik zou het zeer bijzonder vinden als jurist indien op die basis een sanctie zou worden getroffen, want er is een wet die volgens ons kan toegepast worden als er duidelijkheid en rechtszekerheid wordt geschapen en dat geldt voor de prins, maar ook voor de regering uiteraard. Onze brief is een uitgestoken hand om de zaak in der minne te regelen en meer duidelijkheid te scheppen", zegt Arnauts.

Welke mensenrechten?

Hoogleraar Internationaal Recht aan de KU Leuven, Jan Wouters, heeft de brief van Arnauts gelezen, en zegt dat er wat nuance nodig is. "De advocaat haalt twee bepalingen aan uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8 en artikel 6", zegt Wouters.

"Artikel 8 gaat over het respect voor het privé-leven en het gezinsleven. Daar zegt de advocaat dat het privé-leven van de prins verstoord wordt omdat de wet stelt dat de prins de contacten die hij in België heeft met autoriteiten van buitenlandse staten eerst moet voorleggen aan de minister van Buitenlandse Zaken. Volgens de advocaat kan de prins op die manier geen normale sociale contacten onderhouden, maar volgens mij is die redenering een beetje overdreven", zegt Wouters.

"Artikel 6 gaat over het recht op een eerlijk proces en daar denk ik dat er toch wel iets schort omdat we weten dat premier Michel al enkele maanden geleden aangaf dat hij sancties zou treffen. Misschien is dat artikel 6 op zich niet van toepassing, maar er is in onze maatschappij toch een algemeen rechtsbegrip dat zegt dat men moet waken over een behoorlijke procedure en dat men niemand zijn schuld al op voren bewezen mag achten. Op dat vlak vind ik wel dat men een punt kan maken", zegt Wouters.

Meest gelezen