Loonkloof tussen België en andere Europese landen daalt

Belgische werknemers houden netto nog altijd minder over dan hun collega's in de meeste andere Europese landen. Dat blijkt uit de jaarlijkse salarisstudie van advieskantoor Deloitte. Maar het verschil is wel kleiner geworden.

Uit het nieuwe rapport van advieskantoor Deloitte in 19 landen blijkt dat de België nog steeds bij de duurdere landen hoort om iemand aan te werven. Dat komt omdat de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid onbegrensd zijn. Met andere woorden, hoe meer iemand verdient, hoe hoger de sociale bijdragen zijn die de werkgever moet betalen.

Maar ondanks die hoge brutolonen, zijn de nettolonen van de Belgische werknemers eerder laag dan in verhouding met de rest van Europa. Dat komt dat het hoogste belastingstarief al wordt toegepast op relatief lage inkomens. Dit probleem is al langer gekend. Daarom voerde de regering Michel de taxshift in waardoor werknemers met een laag brutoloon netto meer moeten overhouden. Uit de studie blijkt de taxshift effect heeft. In twee jaar tijd is België gezakt van de 2de naar de 5de plaats in de ranglijst van duurste landen.

Nog goed nieuws is dat de kloof met de rest van Europa ook kleiner
wordt. Andere landen zijn namelijk hun hoogste belastingtarief ook gaan
toepassen op een lagere inkomensgrens dan vroeger. Hogere lonen worden daardoor zwaarder belast. En hoewel ons nettoloon eerder laag is, is ons beschikbaar inkomen gemiddeld. Dit komt omdat de kinderbijslag in ons land betrekkelijk hoog ligt.

 

Meest gelezen