Videospeler inladen...

Onderwijshervorming uitgesteld tot 1 september 2019

De langverwachte hervorming van het secundair onderwijs zal pas doorgevoerd worden op 1 september 2019, een jaar later dan afgesproken binnen de Vlaamse regering. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft zo gehoor aan de vraag van de onderwijskoepels tot uitstel.

Minister Crevits had vorige maand al laten weten dat de deadline van 1 september 2018 "geen fetisj" was. Het uitstel is dan ook geen totale verrassing. Crevits heeft geluisterd naar de vakbonden en de onderwijskoepels. Die hadden aangegeven dat de deadline onbegonnen werk was.

"Om een kwalitatieve opstart te garanderen heeft de Vlaamse regering vandaag na uitgebreid overleg met het onderwijsveld beslist dat het schooljaar 2018-2019 een schakeljaar wordt voor de scholen om de modernisering voor te bereiden. Op 1 september 2019 gaat de modernisering dan definitief van start", is op de website van minister Crevits te lezen.

Wat houdt de hervorming in?

In de eerste graad moeten alle leerlingen een algemeen vormend niveau halen. Daarnaast zijn er 5 uur aan keuzemogelijkheden om te verdiepen, versterken of te verkennen. Dat moet de keuze in de tweede graad makkelijker maken.

De huidige 29 studiegebieden in de tweede en derde graad worden vervangen door acht domeinen, gestructureerd in een matrix. De domeinen zijn: taal & cultuur, STEM, kunst & creatie, land- en tuinbouw, economie & organisatie, maatschappij & welzijn, sport, voeding & horeca. De opdeling aso, bso, tso blijft wel behouden.

De studierichtingen zijn zo gegroepeerd dat het mogelijk wordt dat leerlingen van een meer praktijkgerichte richting opklimmen naar een meer theoretische richting. Zo moet er een einde worden gemaakt aan het watervalsysteem waarbij leerlingen uit theoretische richtingen afzakken naar meer praktijkgerichte richtingen, maar niet andersom.

De hervorming wordt trapsgewijs ingevoerd. Op 1 september 2019 zal het eerste jaar secundair overschakelen. Het jaar nadien is het tweede jaar aan de beurt, zodat het uitrollen van de hele hervorming zes jaar in beslag zal nemen.

Duaal leren

De Vlaamse regering heeft ook beslist om duaal leren, waarbij jongeren vanaf 15 jaar kunnen leren op de werkvloer, gefaseerd uit te rollen. Oorspronkelijk zou het systeem op 1 september 2018 volledig worden uitgerold, maar de regering maakt ook daarvoor meer tijd vrij.

Concreet zal het proefproject dat nu al loopt, volgend schooljaar worden uitgebreid. Daarmee gaat men van 21 studierichtingen naar 55 studierichtingen. Op 1 september 2019 volgt dan de rest van de richtingen in het technisch, beroeps- en buitengewoon onderwijs.

Meest gelezen