Nicolas Maeterlinck

Advocaten Puigdemont pleiten vandaag over overlevering

De raadkamer in Brussel komt vandaag opnieuw bijeen over de overlevering van de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en vier van zijn ministers.

Op deze zitting komen de advocaten van de verdediging aan de beurt. De raadkamer zal vandaag nog geen beslissing nemen.

Spanje vraagt de overlevering van Puigdemont en de vier ministers. In het Europees aanhoudingsbevel dat het Spaanse gerecht heeft uitgevaardigd, is sprake van vijf misdrijven: ambtsverzaking, ongehoorzaamheid, rebellie, opruiing en corruptie. Spanje wil dat de vijf Catalaanse politici dus voor deze beschuldigingen terechtstaan in Spanje. Maar een Belgische rechter moet daarover beslissen.

Geen misdrijven naar Belgisch recht?

Op de vorige zitting van de raadkamer, op 17 november, kwam de procureur aan het woord. Vandaag is het de beurt aan de advocaten van de verdeding. Zij zullen pleiten dat het Europees aanhoudingsbevel niet mag worden uitgevoerd en dat Puigdemont en zijn ministers dus niet mogen worden overgeleverd.

Hun belangrijkste argument hiervoor is dat er volgens hen naar Belgisch recht geen misdrijven zijn gepleegd. Belgische ministers en Belgische parlementsleden kunnen niet vervolgd worden voor wat ze in het parlement zeggen, dus dezelfde redenering gaat op voor de Catalaanse ministers, is het standpunt van de verdediging. 

Schending van mensenrechten?

Een ander belangrijk argument van de advocaten is het gevaar voor schending van de mensenrechten. Volgens hen moet de overlevering geweigerd worden omdat de fundamentele rechten van Puigdemont en de ministers, zoals het recht op een eerlijk proces en het recht op vrije meningsuiting, geschonden kunnen worden in Spanje.

 De zitting zal heel wat uren duren. Vandaag volgt er niet meteen een beslissing. Die wordt tegen het einde van de week verwacht.

Meest gelezen