www.aurorebelot.com

Alweer kritiek Raad van State op Zomerakkoord

Na het Rekenhof denkt ook de Raad van State dat de hervorming van de vennootschapsbelasting niet budgetneutraal zal zijn, in tegenstelling tot was de federale regering beweert. Het is de zoveelste keer dat er kritiek komt op het Zomerakkoord.

Volgens een advies van de Raad van State, dat Le Soir kon inkijken, zal de verlaging van de vennootschapsbelasting niet budgetneutraal zijn, en riskeert de federale regering ook rechtszaken omdat de maatregel "discriminerend" zou zijn.

De federale regering denkt dat een verlaging van de vennootschapsbelasting budgetneutraal zal zijn: de belastingen gaan omlaag, maar hierdoor zouden bedrijven sneller groeien en zou er op het einde van de rekening even veel geld binnenkomen. Het Rekenhof gelooft die redenering echter niet en de Raad van State sluit zich daar nu bij aan.

Raad van State politiek gemotiveerd?

Eerder gaf de Raad van State ook al kritiek op een andere maatregel uit het Zomerakkoord: het onbelast bijverdienen. Daarmee zouden mensen die minstens 4/5e werken, zelfstandigen of gepensioneerden tot 6.000 euro per jaar kunnen bijklussen, zonder hierop belastingen te betalen. 

Ook de effectentaks die de federale regering wil invoeren, kreeg al kritiek van de Raad van State.

Volgens bepaalde kranten was in regeringskringen te horen dat de Raad van State "politiek gekleurd" is, en dat de adviezen dus niet neutraal zouden zijn. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) ontkende dit met klem. 

Werk aan het Zomerakkoord

Het Zomerakkoord heeft drie pijlers, de Raad van State heeft bij alle drie al grote vraagtekens geplaatst. De oppositie noemde het akkoord eerder al "spuug en plakwerk", de regering heeft dit echter altijd ontkend.

Toch lijkt er binnen de federale regering onenigheid te zijn over het gevolg dat de regering moet geven op de kritiek van de Raad van State. Peeters liet al verstaan dat er in tweede lezing nog heel wat aanpassingen moeten gebeuren, Alexander De Croo (Open VLD) wil dat de regering "uitvoert wat er werd beslist". Volgens hem zijn er altijd "conservatieve krachten die elke vorm van verandering willen tegenhouden".

Meest gelezen