Foto Kurt

Opvolgteam Bisdom Brugge helpt daders van seksueel misbruik

Eén van de verwezenlijkingen van Bisschop Lode Aerts is de oprichting van een opvolgteam voor priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik.

Het opvolgteam van het Bisdom Brugge werd in september opgericht en sindsdien hebben al enkele priesters er gebruik van gemaakt. Het opvolgteam bestaat onder meer uit psychiaters met kennis van seksueel misbruik en juristen. Zij begeleiden priesters die eerder al een gerechtelijke veroordeling hebben gekregen. Maar ook priesters die werden vrijgesproken of feiten die verjaard zijn, kunnen er worden opgevolgd. 

Maar de grootste bekommernis blijven natuurlijk wel de slachtoffers die via verschillende meldpunten een klacht kunnen indienen of hun verhaal kunnen doen. 

Meest gelezen