Videospeler inladen...

Vlaamse rusthuizen krijgen meer bedden en meer personeel

De Vlaamse regering heeft beslist om meer plaats vrij te maken voor bejaardenzorg en er moet ook meer personeel komen. Dat blijkt uit een conceptnota van de regering die is goedgekeurd.

Het tekort aan personeel in de ouderenzorg bleek enkele weken geleden nog maar eens in een reportage van ons magazine "Pano". Daarin werd duidelijk dat er weinig tijd was voor een gesprek en dat het eten vaak te wensen overlaat door een gebrek aan middelen.

De Vlaamse regering heeft nu beslist om extra geld vrij te maken voor ouderenzorg om de vergrijzing op te vangen. Zo zullen woonzorgcentra met veel zwaar zorgbehoevende ouderen twee tot vijf extra personeelsleden in dienst kunnen nemen per 30 plaatsen.

Er komen ook bedden bij in de rusthuizen. Deze regeerperiode bijna 10.000. Er is ook een akkoord om dat in de volgende regeerperioden nog op te trekken tot meer dan 18.000 in 2025. Om de kostprijs van een rusthuis te drukken, wordt ook gekeken of een vaste dagprijs mogelijk is.

Het nieuwe plan heeft natuurlijk ook een kostenplaatje. Om alles te betalen, stijgt het budget van 27 miljoen euro in 2015 naar 101 miljoen in 2019. De nota gaat nu voor advies naar de sector en de verschillende adviesraden.

Zorgsector reageert positief en vraagt concrete uitvoering van protocolakkoord

Zorgnet-Icuro, de grootste koepelorganisatie van zorginstellingen, reageert tevreden op de beslissing van de Vlaamse regering. De organisatie vindt het positief dat Vlaanderen voor het eerst de ambities voor de ouderenzorg formuleert in een langetermijnperspectief tot 2025. 

"Vooral de bijkomende inzet van personeel voor zwaar zorgbehoevenden is cruciaal", staat in een persbericht.  Zorgnet-Icuro hoopt dat het protocolakkoord tussen de Vlaamse regering en de koepels nog deze legislatuur wordt ondertekend en dat deze en de volgende Vlaamse regering de ambitieuze plannen omzet in effectief beleid.

Meest gelezen