Jasper Jacobs

Weyts wil verbod op "hypocriete verklikkers" van alcohol- en flitscontroles

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) pleit voor een verbod op apps en groepen op sociale media die alcohol- en flitscontroles verklikken. Een federale bevoegdheid. "Maar ik besef dat dat geen populaire maatregel is", zei hij in "De ochtend" op Radio 1.

Het aantal alcoholcontroles stijgt merkbaar, verklaarde minister Weyts. Maar tegelijk met het aantal controles, stijgt ook het aantal "verklikkers", zoals Facebookgroepen waarin men bestuurders waarschuwt waar de politie controleert of apps die u tegen een prijsje helpen dergelijke controles te omzeilen.

Weyts vindt die verklikkers "een beetje hypocriet", zowel voor alcohol- als flitscontroles. "We zeggen met zijn allen dat het niet aanvaardbaar is dat je te snel rijdt, maar anderzijds heb je die verklikkers."

De minister zou het dan ook consequent vinden dat het federale niveau zulke verkliktoepassingen verbiedt, zoals ook in Frankrijk is gebeurd. "Maar ik besef dat dat een weinig populaire maatregel is."

De meeste mensen drinken niet zo veel, dus we moeten elkaar helpen.

De Facebookgroepen schermen zelf met de vrijheid van informatie. Verkeerspsycholoog Ludo Knuppels van het instituut voor verkeersveiligheid VIAS (het vroegere BIVV) keurt de verklikkers niet goed, maar begrijpt naar eigen zeggen wel hoe die groepen en apps ontstaan.

"We zijn enorm solidair in de slechte dingen", legt hij uit in "Hautekiet" op Radio 1. "We gaan er telkens van uit dat als we een beetje gedronken hebben, we dan niet gepakt zouden mogen worden. En we denken: de meeste mensen drinken niet zo veel, dus we moeten elkaar helpen en steunen om die vervelende controles te vermijden."

Meest gelezen