Videospeler inladen...

Tegengehouden worden voor boete van wildvreemde: als u met een leaseauto rijdt, kan het

Er bestaat een "kafkaiaanse situatie" bij de inning van penale verkeersboetes voor leaseauto's. Als u met een leasewagen rijdt, is het mogelijk dat u wordt tegengehouden om de boete te betalen van iemand anders, zo bleek bij "De inspecteur" op Radio 2. Francis Adyns van FOD Financiën zegt dat leasingmaatschappijen wat meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar leest u vooral voort.

"Het was een leuke dag, we waren met onze leasewagen op weg naar de kust", vertelt Jos. "We steken een busje van de douane voorbij, maar ineens komt dat busje achter ons aan gereden, met zwaailichten, waarna het ons voorbijsteekt."  

Jos moet aan de kant, en moet de papieren van de wagen en zijn identiteitskaart tonen. Hij krijgt te horen dat er een openstaande boete is. ""Je moet die nu betalen, of we nemen uw auto in beslag", zeggen ze mij." Het gaat om ongeveer 330 euro.

Ikzelf had geen uitstaande boete, toch moest ik meteen betalen, of ze zouden de auto in beslag nemen

Toch is Jos zeker dat hijzelf geen openstaande boetes heeft. Dat klopt, want de boete blijkt op naam te staan van LeasePlan, de leasingmaatschappij waarbij Jos een auto heeft. Want, zo blijkt, boetes die bestuurders van eender welke LeasePlanwagen krijgen, blijven op naam van het bedrijf staan als die niet betaald worden, omdat LeasePlan als eigenaar van de wagen wordt beschouwd.

"Ik was dus verplicht om de boete van iemand anders te betalen, een persoon die ik niet ken. Wie heeft dat uitgevonden?" vraagt Jos zich af.

Gelijk welke bestuurder van een leasewagen kan in theorie aan de kant worden gezet voor een onbetaalde boete van iemand anders

LeasePlan bevestigt het verhaal. "We vinden het heel jammer dat dit is kunnen gebeuren", zegt de woordvoerder. De oorsprong van het probleem is het gebrek aan onderscheid tussen een privépersoon en een rechtspersoon in de wetgeving, legt hij uit.

Daardoor kan gelijk welke bestuurder van de maatschappij aan de kant worden gezet door de douane, als er nog een boete zou openstaan via de rechtbank. "Het is een bekend probleem, waar elke leasingmaatschappij mee geconfronteerd wordt."

Het klopt, maar het is wel redelijk uitzonderlijk

"Het klopt, maar het is wel redelijk uitzonderlijk, gelukkig maar", zegt Frank Van Gool van Renta, de federatie van voertuigenverhuurders, aan Sven Pichal op Radio 2.  

"Maar het kan, als een leasingmaatschappij een veroordeling oploopt voor de rechter, na een inbreuk op de verkeerswet. Het gebeurt wel zelden, bijvoorbeeld als de juiste identiteit van een bestuurder niet tijdig wordt doorgegeven, en als die boete na de veroordeling niet meteen wordt betaald. Op dat moment worden alle voertuigen die op naam van die leasingmaatschappij staan, als het ware vogelvrij verklaard voor de douane. Dus de eerste de beste auto die bij die maatschappij staat ingeschreven, kan dan aan de kant worden gezet."'   

Alle voertuigen op naam van een bepaalde leasingmaatschappij kunnen in bepaalde omstandigheden vogelvrij worden verklaard

Van Gool heeft het over "een heel vervelende situatie. LeasePlan bijvoorbeeld heeft meer dan 40.000 voertuigen. Als je die lijst zou scannen, kan je vrij snel een wagen krijgen die toevallig langsrijdt." 

Er zijn in België een 12-tal leasingmaatschappijen. In de praktijk ontstaat het probleem bij auto's die bijvoorbeeld niet op een specifieke naam staan, omdat ze worden gedeeld of om een andere reden.    

Het gebeurt voor iedereen op deze manier, ook als jij als privépersoon je auto zou uitlenen

"Het gebeurt voor iedereen op deze manier", reageert Francis Adyns, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Financiën. "Zo gaat het ook in het privéleven. Als jij je wagen uitleent aan een vriend, en jij hebt nog een penale boete openstaan, dan zal die vriend ook aan de kant gezet worden." Adyns verdedigt het systeem: dat is net opgezet om halsstarrige niet-betalers via nummerplaatscanning op te sporen.    

De leasingmaatschappijen zouden zelf meer kunnen doen

Adyns vindt dat de leasingmaatschappijen zelf meer zouden kunnen doen, door bijvoorbeeld te anticiperen en zelf de boetes te betalen. "Misschien moeten we de vraag omdraaien, en moeten we ons afvragen of de leasingmaatschappij geen verantwoordelijkheid draagt. Zij heeft een boete opgelopen via een van haar cliënten, en zij heeft ook een briefwisseling gehad met de politiediensten. Die stellen bijvoorbeeld een minnelijke schikking voor, maar de maatschappij gaat daar niet op in. Ze gaan dan naar een politierechtbank, en dat vonnis wordt betekend. Het is pas in dat stadium dat de zaak bij ons terechtkomt. Of ze zouden bij het parket kunnen aangeven wie er precies met die wagen rijdt."

Adyns zegt dat de FOD Financiën bereid is om aan tafel te gaan zitten met de sector, om het systeem te bespreken. Ook de leasingsector is vragende partij om de "kafkaiaanse situaties" uit de wereld te helpen, al blijven het gelukkig uitzonderingen.

Meest gelezen