Duitse stad sponsort Leuvense beiaard

De Abdij van 't Park in Heverlee bij Leuven krijgt volgend jaar een vredesbeiaard. Een inzamelactie om de 40 klokken te laten bouwen, heeft al ruim 430.000 euro opgebracht.

De oorspronkelijke beiaard ging verloren bij de grote brand van Leuven in de Eerste Wereldoorlog. Die brand werd aangestoken door een garnizoen uit de Duitse stad Neuss. Diezelfde stad schenkt nu ruim 85.000 euro voor de bouw van de nieuwe beiaard. "Een erg mooi gebaar van verzoening," zegt de Leuvense beiaardier Luc Rombouts.

De klokken voor de nieuwe beiaard zullen in het voorjaar gegoten en gestemd worden, in het najaar zullen ze dan in de klokkentoren van de abdij worden gehangen. Alle 23 kleine klokken hebben een peter of meter gevonden en van de 17 grote klokken zijn er al 12 definitief toegewezen. De nieuwe vredesbeiaard heeft ook al 51 vredespartners en 146 sympathisanten rond zich verzameld.

Leuven wordt beiaardstad

Het nieuwe instrument wordt een getrouwe reconstructie van de oorspronkelijke beiaard  die dus in 1914 ten onder ging.  Gelukkig bleven schetsen van de oorspronkelijke klokken bewaard. Daardoor zal deze Leuvense vredesbeiaard, het eerste Belgische voorbeeld zijn van een reconstructie van een instrument uit de bloeiperiode van de beiaardcultuur. Bovendien zal Leuven dan als enige stad in de lage landen vijf zingende torens hebben en mogen we ook terecht van Leuven als beiaardstad spreken, zegt  schepen Vandevoort.

Symbolische inhuldiging

De nieuwe beiaard zal ingehuldigd worden met een concert op 11 november 2018. Dan zal het precies 100 jaar geleden zijn dat klokkengeluid het einde van de Eerste Wereldoorlog aankondigden.

Foto: Stad Leuven

Meest gelezen