Foto Kurt

Jan Fabre schenkt eigen theaterarchief aan stad Antwerpen

Kunstenaar en theatermaker Jan Fabre heeft een overeenkomst ondertekend met Antwerpen om de archieven van zijn theaterwerk aan de stad over te laten. Het is uitzonderlijk dat een levende en nog actieve artiest op die manier een inkijk biedt in de manier waarop hij van initieel concept tot een artistiek eindproduct komt.

Tot de stukken die Fabre nu al overlaat aan het stadsarchief horen onder meer zowat 200 foto's - van bekende fotografen als Dirk Braeckman en Carl De Keyzer - en 80 tekeningen die gemaakt werden tijdens de productie van voorstellingen als "Glowing icons" (1997), "Angel of death" (2000) en "Tannhäuser" (2004).

Ze krijgen niet alleen een inventaris en een goed beschermde bewaarplaats, Fabre stelt ze ook beschikbaar voor onderzoek. "De fragielste stukken gaan we digitaliseren zodat alles op een of andere manier raadpleegbaar wordt", zegt stadsarchivaris Inge Schoups. "De Universiteit Antwerpen heeft momenteel al onderzoeksprojecten rond dit soort onderwerpen lopen."

De overeenkomst houdt ook in dat Fabre in de toekomst bijkomende stukken zal schenken wanneer hij er niet meer actief mee bezig is. "We zullen regelmatig een kijkje gaan nemen om te overleggen welke stukken daarvoor in aanmerking komen", stelt Schoups.

Meest gelezen