Christophe Ketels / COMPAGNIE GAGARINE

Straks ook Roemeens-orthodoxe of koptische kerken in Antwerpen?

Het bisdom Antwerpen is volop bezig met het zogeheten kerkenplan. In de ruim 300 parochies wordt onderzocht of alle kerken nog nodig zijn en zo niet, wat er dan mee moet of kan gebeuren. Zo lopen er ook gesprekken om kerken over te dragen aan andere geloofsgemeenschappen.

"Wanneer een kerk dreigt weg te moeten, roept dat toch nog veel emotionele reacties op", zegt Jan Kint van het bisdom Antwerpen. "Ook al gaan mensen niet meer elke week naar de kerk, toch hebben ze dikwijls veel herinneringen aan bepaalde vieringen. Kerkraden en -fabrieken worden dan ook betrokken, als een kerk een andere invulling nodig heeft. Vaak zien ze ook zelf wel in dat het gebouw te groot is, dat er veel kosten aan zijn, dat het te duur wordt om het bijvoorbeeld te verwarmen, enzovoorts."

Nieuwe bestemming

Het bisdom stimuleert de parochies ook om mee te denken over een nieuwe bestemming. "Vaak zien we dat de ideeën toch gemeenschapsgericht zijn, een kleinere kapel bijvoorbeeld, of sociale woningen. Op het Kiel in Antwerpen is een deel van een kerkgebouw dan weer ingenomen door een school die moest uitbreiden." Sommige kerken kunnen misschien toch blijven: "Antwerpen is heel divers en kent ook heel diverse geloofsgemeenschappen. Zo zijn er nu gesprekken met koptische christenen uit Egypte en de Roemeens-orthodoxe gemeenschap om na te gaan of zij een kerk kunnen overnemen. Zo is enkele jaren geleden al een kerk overgedragen aan de Russisch-orthodoxe kerk."

Meest gelezen