Reporters

Vlaamse cultuursector wil extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

De Vlaamse cultuursector heeft nood aan een extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn meer dan 200 culturele organisaties overeengekomen tijdens een bijeenkomst in Gent. De komende maanden willen ze dit voornemen samen met de sociale partners en de Vlaamse overheid uitwerken.

In de Kopergieterij in Gent hebben meer dan 200 culturele organisaties uit Vlaanderen vandaag overlegd over het probleem van grensoverschrijdend gedrag in hun sector, dit in de nasleep van de schandalen die de jongste weken her en der zijn losgebarsten. Het overleg vond plaats op initiatief van Overleg Kunstenorganisatie (oKo), een netwerk dat spelers uit de wereld van cultuur verenigt.

"oKo is het netwerk van 210 kunstenorganisaties, waaronder gekende spelers zoals deSingel en Vooruit, maar even goed muziekensembles, muziekclubs, managementbureaus, theatermakers, sociaal-artistieke en kunsteducatieve organisaties", zegt Leen Laconte van oKo aan VRT NWS.

"Eerst en vooral hebben we proberen vast te stellen wat precies aan de hand is. Daarna hebben we actieterreinen voor de toekomst uitgetekend. Iedereen was het erover eens dat elk klacht een klacht te veel is en dat we er samen iets aan moeten doen. De instrumenten die we nu al hebben, zoals vertrouwenspersonen en preventieadviseurs, werken goed, maar niet iedereen vindt zijn weg ernaartoe. Freelancers bijvoorbeeld, die steeds talrijker worden in de cultuursector."

De organisaties willen daarom een nieuw en extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de sector. "Het is belangrijk dat dit aanspreekpunt de sector goed kent én dat het de bevoegdheid krijgt om klachten ook echt te behandelen." Ze willen dit voornemen de komende maanden samen met de sociale partners en de Vlaamse overheid uitwerken.

Sowieso ligt het idee van een extern meldpunt in lijn met wat Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) half oktober al opperde. Hij liet toen eveneens verstaan dat hij aan een apart meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector dacht. Eind november voegde hij eraan toe dat hij begin volgend jaar een brede bevraging in de sector wil organiseren.

Meest gelezen