Aantal verkeersdoden op onze wegen blijft dalen: "Hartverwarmende resultaten"

Het gaat de goede kant op met het aantal verkeersslachtoffers op onze wegen. Uit cijfers van Vias,  het instituut voor mobiliteit en verkeersveiligheid, blijkt dat het aantal verkeersdoden (ter plaatse) en het aantal letselongevallen verder is gedaald op jaarbasis. Enkel in de provincie Antwerpen is het aantal verkeersdoden gestegen.

Vias Institute (het vroegere BIVV) heeft een nieuwe verkeersveiligheidbarometer vrijgegeven, dit keer met de nieuwe gegevens voor het derde kwartaal erbij, van juli tot en met september.

De belangrijkste conclusie is dat het aantal verkeersdoden op onze wegen blijft dalen - let wel: de cijfers hebben betrekking op het aantal slachtoffers die ter plaatse omkomen; zwaargewonden die later in het ziekenhuis overlijden, zijn hier niet bij geteld.

In Vlaanderen is het aantal verkeersdoden tot en met september gedaald met ongeveer 17 procent

Voor de eerste 9 maanden van dit jaar, staat het aantal verkeersdoden voor heel België op 363, een daling met 44 op jaarbasis (dus afgewogen tegenover januari tot september van vorig jaar) - ter vergelijking: in 2009 bedroeg het aantal doden ter plaatse bijverkeersongevallen voor de eerste negen maanden nog ruim 600.  

Voor Vlaanderen is de afname nog spectaculairder. In absolute cijfers gaat het om 168 verkeersdoden, een daling van 34, of om en bij de 17 procent. Als we enkel het derde kwartaal bekijken, bedraagt de daling ongeveer 10 procent. De dalende trend zette zich dus door in het derde kwartaal.

Opvallend is verder dat het Waals Gewest (185) nu meer verkeersdoden telt dan Vlaanderen, en dat er in Brussel (10, +3) een lichte stijging is in de eerste 9 maanden.

Enkel in Antwerpen meer doden

Vooral in Oost- en West-Vlaanderen is de daling van het aantal verkeersdoden ter plaatse het sterkst. Daar vielen respectievelijk 18 en 19 doden minder. Antwerpen daarentegen is de enige provincie waar het aantal verkeersdoden gestegen is. Daar vielen 20 doden meer. Het is al van 2011 geleden dat het aantal zo groot was. De stijging is vooral opvallend bij voetgangers (van 2 naar 11 doden ter plaatse) en bij de motorrijders (van 1 naar 9 doden).

Het aantal letselongevallen daalde met ruim 7 procent in Vlaanderen

Minder letselongevallen

Ook voor het aantal letselongevallen gaat het de goede kant uit. Voor dit jaar, met de cijfers van het derde kwartaal erbij, telde België voorlopig 27.966 slachtoffers, een daling met 5,8 procent, of 1.715 in absolute cijfers.

Voor Vlaanderen bedraagt de afname 7,4 procent (totaal 17.158). Ook in Brussel (-2,6 procent) en het Waals Gewest (-3,2 procent) is er een neerwaartse trend.

Minder letselongevallen in bijna alle categorieën  

Algemeen gezien vertoont België in de eerste 9 maanden een laagterecord voor alle ongevalsindicatoren. De evolutie hier is gunstiger dan in Duitsland en ook Frankrijk.

Qua specifieke categorieën, is het aanal letselongevallen met bromfietsers sterk afgenomen (-13,7 procent). Hetzelfde geldt voor letselongevallen met personenwagens (-7,7 procent), lichte vrachtwagens (-6,8), voetgangers (-6,0) fietsers (-3,8) en motorfietsers (-2,5). Alleen de letselongevallen met vrachtwagens zijn licht gestegen, met 1,0 procent op jaarbasis.

"Dit zijn hartverwarmende resultaten"

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is blij met de nieuwste cijfers. "Het is heel hartverwarmend om zien dat we sinds de start van het Vlaams verkeersveiligheidsplan erin slagen om het aantal verkeersdoden ferm naar beneden te halen."

"Het aantal letselongevallen daalde vorig jaar al met 15 procent, en nu komt daar voor de eerste 9 maanden nog eens een daling van 17 procent bij. Ook voor de fietsers is er een forse daling van 14 procent, dus dit zijn hartverwarmende resultaten."  

Meest gelezen