Minister van Media Gatz: "Eredienst uitzenden is geen kerntaak van de VRT"

Het uitzenden van erediensten is geen kerntaak van de openbare omroep VRT en het is niet aan de VRT om daar autonoom over te beslissen. Dat heeft minister van Media Sven Gatz (Open VLD) gezegd in het Vlaams Parlement.

De VRT had vorige week beslist om te beginnen met het uitzenden van islamitische erediensten, maar de raad van bestuur was daarvan niet op de hoogte. "De beheersovereenkomst op dit ogenblik is duidelijk op het punt dat de levensbeschouwelijke derden afgeschaft worden en geïntegreerd worden in de redactionele programma's", zegt Gatz.

"Het is belangrijk dat onze openbare omroep veel en regelmatig aandacht schenkt aan levensbeschouwingen en dus ook godsdienst in de redactionele programma's. Een eredienst uitzenden evenwel is geen redactioneel programma", zegt Gatz.

Begin volgend jaar is er een beperkte herziening van de beheersovereenkomst gepland, zegt Gatz. "Wij gaan dan in alle rust bekijken hoe wij deze zaak een oplossing kunnen geven. Het lijkt mij goed om daarin het juiste evenwicht te vinden van wel levensbeschouwing en religie op de openbare omroep te brengen, maar de beslissing van de VRT van vorige week is merkwaardig", stelt Gatz.

Bij die herziening van de beheersovereenkomst wil Gatz de taal van de eredienst ter sprake brengen en hij wil ook rekening houden met het feit dat de uitzendingen een dienst zijn aan mensen die minder mobiel zijn. "Maar het fundament blijft of het een taak is van de openbare omroep. De islam is een erkende godsdienst - daar heb ik geen enkel probleem mee - maar waar wel een probleem mee is, is dat de openbare omroep als regulator optreedt om te zeggen wat gelijkberechtiging is voor erediensten. Het komt niet aan de openbare omroep toe om te bepalen wie hoeveel erediensten kan uitzenden."

De Vlaamse regering zal zich hierover ook moeten uitspreken en met de openbare omroep zullen er begin volgend jaar duidelijkere afspraken gemaakt worden, stelt Gatz.

Meest gelezen