Peumans maant Vlaamse ministers aan sneller te antwoorden op vragen

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) vraagt in een brief aan minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dat alle ministers op tijd hun parlementaire vragen beantwoorden. Vooral ministers Ben Weyts (N-VA) en Jo Vandeurzen (CD&V) antwoorden soms te laat.

Peumans en Brougeois zitten regelmatig samen om de werking van het Vlaams Parlement te bespreken. Na deze samenkomsten stuurt de parlementsvoorzitter altijd een brief naar de minister-president waarin de gemaakte afspraken worden opgelijst.

Persagentschap Belga kon de meest recente brief inkijken en daaruit blijkt dat Peumans wil dat ministers vaker de wettelijke termijn respecteren om op parlementaire vragen te antwoorden. Bourgeois moet "in het algemeen en bij de ministers Weyts en - in mindere mate - Vandeurzen in het bijzonder op aandringen dat zij de reglementaire antwoordtermijnen maximaal zouden respecteren", citeert Belga.

Peumans bevestigt de inhoud van de brief aan VRT NWS. "In het Vlaams Parlement worden bijna zevenduizend schriftelijke vragen per jaar gesteld", verklaart hij. "Ben Weyts heeft bevoegdheden waar veel mensen in geïnteresseerd zijn (onder meer Mobiliteit, red.) en krijgt dus heel veel vragen te verwerken. Blijkbaar kan hij het tempo niet altijd aan."

Peumans onderstreept wel dat gemiddeld 88 procent van de parlementaire vragen op tijd wordt beantwoord.

Meest gelezen