"Opbrengst Warmste Week en overheidssubsidies zijn geen communicerende vaten"

Vzw's die meedoen aan De Warmste Week, de liefdadigheidsactie van Studio Brussel, rekenen op de inkomsten die ze daaruit halen en ze gebruiken dat geld ook vaak voor hun basisactiviteiten. Toch betekent dat niet dat de overheid tekortschiet. Dat zegt Gerrit Rauws van de Koning Boudewijnstichting.

De Koning Boudewijnstichting coördineert de geldstroom die voortvloeit uit de acties voor en tijdens De Warmste Week. De stichting screent de deelnemende vzw's en zorgt ervoor dat het geld bij de juiste organisatie terechtkomt.

Na de vorige editie van De Warmste Week hield de Koning Boudewijnstichting een bevraging bij de betrokken vzw's, 1311 in totaal. Meer dan 700 vzw's beantwoordden de enquête.

Daaruit blijkt dat de meerderheid, bijna 60 procent, het geld dat ze krijgen dankzij De Warmste Week, gebruiken voor hun kernactiviteiten. Een goeie 40 procent gebruikt het geld voor speciale acties of buitengewone activiteiten.

7/10

Dat duidt erop dat een groot aantal vzw's het geld van de actie nodig heeft en dat wordt verderop in de enquête bevestigd. Gevraagd naar het effect van de Warmste Week-steun op de werking van de vzw, antwoorden de organisaties met een score van 7 op 10.

Op de vraag "In welke mate rekenen jullie op de steun van De Warmste Week", antwoorden de meeste mensen "hier rekenen wij zeer erg op". Slechts 3 procent rekent er helemaal niet op.

Liefdadigheid

Dat zou erop kunnen wijzen dat de overheid tekortschiet. Dat ze te weinig subsidies geeft aan vzw's, waardoor die niet kunnen voldoen in hun kerntaken. Gerrit Rauws, directeur bij de Koning Boudewijnstichting, spreekt dat tegen.

"Er is een vrijheid van vereniging in ons land. U en ik kunnen morgen een vzw oprichten, maar we kunnen niet verwachten dat de overheid die automatisch financiert. De overheid kan niet alle verenigingen uit alle sectoren financieren", benadrukt Rauws.

"Het is ook belangrijk dat er liefdadigheid en vrijgevigheid is in onze samenleving. Het is niet verstandig om acties als De Warmste Week tegenover overheidssteun te plaatsen. Dat zijn geen communicerende vaten."

Geen Belgisch Kampioenschap

Volgens Rauws houdt de overheid bij haar begroting ook geen rekening met goede doelen. "Daar hebben wij geen indicatie van. Wij geven ook niet vrij hoeveel geld elke vzw krijgt en dat is bewust. Studio Brussel wil zo veel mogelijk mensen engageren. We willen er geen Belgisch kampioenschap "om ter meest geld inzamelen" van maken."

"Het is wel zo dat de grotere vzw's meer geld krijgen, door hun naambekendheid. Moest De Warmste Week ophouden te bestaan, dan zou dat wel een zware opdoffer zijn voor de kleinere vzw's", besluit Rauws.

Meest gelezen