Amper 8 procent van de Belgische werknemers wil werken tot  67 jaar

Dat blijkt uit de inzetbaarheidsbarometer van Securex. Om de twee jaar meet de HR-dienstverlener tot welke leeftijd de Belgische werknemer denkt te ‘kunnen’, ‘willen’ en ‘moeten’ werken. Uit de derde editie van het onderzoek blijkt dat slechts 8 procent wil werken tot 67 jaar - de wettelijke pensioenleeftijd voor de meesten -of langer.

Voor dit onderzoek ondervroeg Securex ruim 1.500 werknemers. De overgrote meerderheid, 92 procent,  wil dus NIET werken tot zijn 67e en 16 procent voelt zich daartoe fysiek niet in staat. 

Het is opvallend dat de cijfers stabiel blijven, ondanks de inspanningen van de regering om ons langer aan de slag te houden.  Vergeleken met de cijfers van 2015 en 2013 wil de Belg nog steeds niet langer werken. In vergelijking met 2013, toen de wettelijke pensioenleeftijd nog op 65 jaar lag, is de kloof nog groter geworden. Volgens HR-research expert Hermina Van Coillie is dit zorgwekkend. " We hebben nood aan concrete acties van alle stakeholders samen: de overheid, werknemers en werkgevers om ervoor te zorgen dat werknemers langer kunnen en willen werken.   Het is cruciaal dat werknemers zich niet alleen verplicht voelen om langer te werken, maar dat ze dit ook echt willen." 

Enkele cijfers uit de inzetbaarheidsindex 2017

  • 84 procent zegt niet te kunnen werken tot 67 jaar
  • 63 procent zegt niet te kunnen werken tot zijn 65ste.
  • 6 procent zegt te ‘kunnen’ werken tot 67 jaar of langer
  • 4 procent wil werken tot zijn 70ste of langer.

Meest gelezen