Laurie Dieffembacq

Acteurs en muzikanten luiden alarmbel: "Minister Peeters kleedt ons uit!"

Belgische muzikanten en acteurs pikken het niet dat minister van Economie Kris Peeters (CD&V) de wetsvoorstellen rond de billijke vergoeding en naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars wil aanpassen. PlayRight, de beheersvennootschap voor die rechten, zegt dat de sector "miljoenen euro's" door de neus geboord ziet door zijn voorstellen.

Belgische muzikanten en acteurs worden via naburige rechten uitbetaald wanneer hun werk wordt uitgezonden of afgespeeld. De billijke vergoeding is de vergoeding die betaald moet worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten.

Het federaal parlement stemde in 2014 in met de aanpassing van de wet op het intellectueel eigendom, zodat enkele "discriminaties" werden weggewerkt, zegt Luc Gulinck, voorzitter van PlayRight. Maar die wet werd door de bevoegde minister Kris Peeters nog niet in werking gesteld.

"Peeters heeft de artiesten systematisch genegeerd", klinkt het in Brussel. Bovendien heeft Peeters zelf enkele voorstellen ingediend die "acteurs en muzikanten in hun bestaansmiddelen treffen", zegt Gulinck.

Auteursrechtenbijdrage

Concreet gaat het onder meer over de inning van de auteursrechtenbijdrage, dat is de 4,45 euro die kabelklanten maandelijks betalen aan de distributeur. "De beheersvennootschappen hebben het recht om die rechtstreeks te innen bij de kabeldistributeurs", zegt acteur Michaël Pas van de Acteursgilde. "Maar de minister wil de wet nu wijzigingen waardoor artiesten hiervan worden uitgesloten."

Omdat kabeldistributeurs het signaal van de omroepen niet langer via satelliet maar wel via directe injectie ontvangen, is de minister van oordeel dat artiesten die bijdrage niet langer rechtstreeks mogen innen, legt Pas uit. "Maar die magische tovertruc schaadt wel de economische belangen van de kunstenaars in dit land", aldus nog Pas.

Een voorzichtige berekening leert dat de kabeldistribeurs jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro ontvangen. Zestig miljoen daarvan is bestemd voor de collectieve beheersorganisaties in dit land. Maar zij krijgen dat geld niet te zien, zegt Tom Kestens van belangenorganisatie Galm (Genootschap artiesten lichte muziek). De overige 190 miljoen euro wordt verdeeld tussen de distributeurs en de omroepen. "Iets waar trouwens geen transparantie over bestaat."

Cafés en vrije beroepen

Daarnaast plant Peeters aanpassingen aan de uitbetaling van de billijke vergoeding. Sinds 1994 moeten ondernemingen zoals cafés en vrije beroepen een jaarlijkse forfaitaire bijdrage betalen voor de muziek die ze afspelen. "Dit systeem werkt natuurlijk enkel als iedereen bijdraagt. En dat gaat de minister met zijn voorstellen tenietdoen, nu de vrije beroepen hiervan zullen worden vrijgesteld", zegt Kestens.

"De minister creëert zo een systeem van twee maten en twee gewichten." Bovendien wordt de billijke vergoeding afgeschaft voor acteurs. "De minister katapuleert ons terug naar '93", fulmineert Kestens.

De Franstalige en Vlaamse acteurs roepen daarom Peeters op om de wet van 2014 onaangepast in te voeren. Campagnefilmpjes in beide landstalen moeten de bevolking bewust maken van de problematiek. "We doen het niet vaak maar nu kunnen we niet anders dan de alarmbel luiden", besluit Kestens.

Peeters: "Nieuw KB is een fair compromis"

"Het nieuw koninklijk besluit is een fair compromis", dat laat minister Kris Peeters via zijn woordvoerster weten. "Enerzijds bevat het KB een faire vergoeding voor de prestaties van uitvoerende kunstenaars en producenten. Anderzijds werd er ook rekening gehouden met de vergoedingsplichtigen."

Zo wordt de "buitenproportionele tariefverhoging" bij laattijdige aangifte aangepast om "tarifair onderscheid te maken tussen laattijdige en geen aangifte", klinkt het.

Nog volgens het kabinet-Peeters: "De minister past enkel de Europese rechtspraak toe". Een vrije beroeper zal alleen nog een billijke vergoeding moeten betalen als de muziek bewust wordt opgezet voor de bezoekers, er sprake is van een sterk wisselend klantenbestand, er een zeker aantal personen is dat tegelijk in de wachtzaal of praktijkruimte zit, of als de muziek wordt afgespeeld met als doel meer winst te maken.

"Over de regeling van de kabelrechten en de audiovisuele prestaties zijn de voorliggende ontwerpen nog niet defintief", aldus nog de woordvoerster van minister Peeters.

Meest gelezen