Billen van Christusbeeld geven vergeten brieven uit 1777 prijs

In Madrid hebben historici 2 brieven uit 1777 ontdekt bij de restauratie van een houten Christusbeeld. De documenten staken in een verborgen holle ruimte in de achterkant van het beeld.

Schatten uit het verleden houden soms op verrassende plekken schuil. Dat bewijst de merkwaardige ontdekking van enkele historici in Madrid die recent een houten Christusbeeld uit de 18e eeuw restaureerden.

Het ging om een figuur van Christus aan het kruis die tot voor kort in de kerk van St. Águeda in het noorden van Spanje hing. Omdat het beeld barsten vertoonde en van het kruis loskwam, namen de historici het onder handen.

Toen ze het beeld op hun werktafel legden, merkten ze dat het iets verborg. Ze verwijderden de billen van Christus en ontdekten een holle ruimte met daarin 2 eeuwenoude brieven.

Het bleken handgeschreven, vergeelde vellen uit 1777 die ene Joaquín Mínguez bijeenpende. Hij was destijds de kapelaan van de kathedraal van El Burgo de Osma ten noorden van Madrid.

Carlos III

In de brieven schreef Mínguez een gedetailleerd verslag neer van het dagelijkse leven in zijn regio. Hij duidde Manuel Bal aan als de maker van het Christusbeeld en ging voort met een passage over de succesvolle oogst van verschillende graansoorten. Hij merkte ook op dat ziektes als tyfus door zijn streek waarden.

Daarnaast had de kapelaan aandacht voor het politieke leven van zijn tijd. Hij schreef over Carlos III die op dat moment op de Spaanse troon zat en over de Spaanse inquisitie die duurde van 1478 tot 1834.

Tijdscapsule

Gezien de aard en de omvang van de brieven denken de historici dat Mínguez ze als een tijdscapsule bedoelde om toekomstige generaties in te lichten over de wereld waarin hij leefde.

De brieven krijgen een plek in het archief van de aartsbisschop van Burgos. Om Mínguez te eren, hebben de historici een kopie in de billen van het Christusbeeld teruggestopt.

Meest gelezen