AFP or licensors

Donald Trump is aan het winnen, tot spijt van wie het benijdt!

De Vlaamse Amerikakenner David Neyskens is het niet eens met vele andere Amerikakenners die Donald Trump beschouwen als een falende president: "Het is niet vreemd dat deze belaagde president zich als een vis in het water voelt." 

opinie
Opinie

Beetje bij beetje komt er goed nieuws voor de Trump-administratie.

1 De jobcijfers (2 miljoen extra banen sinds het begin van zijn presidentschap) zijn uitstekend en worden elke maand beter.

2 De beurs die volgens ‘experts’ zou gaan instorten als Trump president werd, breekt zowat elke week een nieuw historisch hoogterecord.

3 Belangrijker is dat de president nu ook in het Congres zijn zaakjes voor elkaar krijgt.

4 Ook het Hooggerechtshof geeft Trump een duwtje in de rug en keurt zijn inreisverbod goed, mét steun van twee Democratische rechters.

5 Komt daar nog bij dat het verhaal over de vermeende samenzwering tussen Rusland en Trump tijdens de verkiezing telkens als een pudding in elkaar valt.

Dan is het niet vreemd dat een belaagde president zich als een vis in het water voelt.  Zeker deze president, die je van veel kan beschuldigen, maar niet van bescheidenheid.

Nieuwe belastingen

Na het Huis van Afgevaardigden was het afgelopen vrijdag de beurt aan de Senaat om hun versie van een nieuwe belastingwet goed te keuren. Dit is zonder meer een grote overwinning voor Trump, volgens hem groter dan de belastingverlaging onder Reagan.

Hiermee maakt hij een grote verkiezingsbelofte waar: lagere belastingen, voor zowel bedrijven als burgers. Aangezien het Huis en de Senaat verschillende versies goedkeurden, die relatief gelijklopen, moet er nu in een gezamenlijke conferentie een gemeenschappelijke tekst worden gevonden.

Wat er zeker in zal staan, is een drastische verlaging van de vennootschaps­belasting en een verlaging van de personenbelasting.

Ook politiek lijkt het voor Trump interessant omdat de belastingaftrek die de staten opleggen, zou wegvallen. Staten die geen of lage belastingen heffen, zijn meestal Republikeins (bijv. Texas), terwijl staten met hoge belastingen meestal Democratisch zijn.

Omdat de aftrek wegvalt in de federale belastingaangifte, zal elke Amerikaan gelijk bijdragen aan de federale overheid, verdedigde Amerikaans minister van Begroting Mulvaney het wegvallen van deze aftrek.

Het is niet vreemd dat deze belaagde president zich als een vis in het water voelt.  

AFP or licensors

Verder valt te verwachten dat de verplichting om zich te verzekeren voor gezondheidszorg (Obamacare Individual Mandate) zal wegvallen, evenals heel wat aftrekposten.

Paul Ryan, voorzitter van het Huis, droomt van een ‘Postcard Tax Return’, waarbij de belastingaangifte zo eenvoudig wordt, dat ze op een postkaart opgestuurd kan worden.

De affaire-Flynn bewijst de vooringenomenheid van de mainstreammedia en van Hollywood.

Groot feest op vrijdag bij de mainstreammedia en in Hollywood, toen bekend raakte dat voormalig veiligheids­adviseur Michael Flynn in beschuldiging werd gesteld door speciaal onderzoeker Mueller.

Het was ABC-reporter Brian Ross die bekendmaakte dat kandidaat Trump aan Flynn vroeg om contact te zoeken met de Russen.

Dit zou een overtreding van de Logan Act zijn, een wet uit 1799, die amper twee keer is toegepast en die zegt dat burgers niet mogen onderhandelen met landen waarmee de VS een conflict heeft. De beurs daalde direct met 350 punten.

Toch zat Ross fout. Het was president-elect Trump en opnieuw geen bewijs voor de samenzweringstheorie.

In het programma ‘The View’ vierde Joy Behar, een van de presentatoren, het nieuws alsof het haar verjaardag was. Brian Ross werd geschorst door ABC en Flynn loog tegen de FBI, maar samenzwering tijdens de campagne met de Russen?

Het blijft een heksenjacht, die enkel gericht is op het delegitimeren van Trumps overwinning. Qua fake news kan het tellen.

Verder komt er een stemming in het Huis om Trump af te zetten wegens obstructie van het onderzoek. Dit omdat Trump gezegd zou hebben tegen toenmalig FBI-directeur James Comey dat hij hoopte dat Comey Flynn kon laten gaan.

Alan Dershowitz, professor op Harvard en Democraat, reageerde dat deze beschuldiging onzin is. Dit komt omdat een president iedereen kan vrijstellen van vervolging, zoals al velen hebben gedaan in verschillende zaken, en geen haan die ernaar kraaide.

Het is gevaarlijk om de overwinning van Trump niet te aanvaarden.

Het niet aanvaarden van de overwinning van Trump is een internationale sport geworden. Het is gebaseerd op twee sprookjes: Trump won de verkiezingen niet echt en Trump moet verwijderd worden omdat hij een gevaar is voor de VS en de wereld.

Dat hij de verkiezingen niet echt gewonnen heeft, zou moeten blijken uit verschillende zaken, zoals dat Hillary Clinton meer stemmen heeft gekregen of dat Trump zou samenzweren met de Russen. Na de verkiezingen kwam de vraag of men het verkiezingscollege niet zou kunnen bewegen om Trump niet te verkiezen als president. Het feit dat er een grondwet bestaat, waarin de verkiezingsregels worden vastgelegd, was minder belangrijk.

Om aan te tonen hoe laag men bereid te gaan is om Trumps overwinning niet te accepteren, is de stelling dat Trump psychisch gestoord zou zijn.  Er zijn zelfs psychiaters die dit bevestigen zonder enig onderzoek. Men spreekt dan snel over het 25e amendement op de grondwet, ingevoerd na het presidentschap van Woodrow Wilson, die mentale problemen had in de laatste jaren van zijn presidentschap. Het amendement stelt dat de president verwijderd kan worden, wanneer hij psychisch niet meer in staat zou zijn om te regeren.

‘Bezint vooraleer ge begint.’ Omdat men Trump niet kon verhinderen om president te worden, neemt men nu de wapens op om de president te delegitimeren. Trump zou zo gevaarlijk zijn voor de VS en de wereld dat het niet respecteren van een democratische verkiezing gerechtvaardigd zou zijn.

Mensen die zich daarmee bezighouden, politici of media, moeten goed nadenken alvorens zij dit wapen gebruiken. Democratische politici in het bijzonder, want vroeg of laat komen ook zij weer aan de macht in Washington.

De vraag is ook tot wat de afzetting van Trump, zonder strafbaar feit, zou kunnen leiden, vergeet niet dat hij nog steeds mateloos populair is bij zijn achterban. Trump trekt er zich weinig van aan. Hij stelt zijn joodse en evangelische achterban tevreden met de verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Tijdens een rally in Missouri vroeg hij aan het publiek of ze al moe waren van alle overwinningen. Hij zei er meteen bij: ‘We’re just gonna keep on winning, winning, winning’!

Noot van de redactie:

Deze tekst lokte een reactie uit van een andere Amerikakenner Jeroen Joly. Hij is post-doctoraal medewerker aan het instituut voor internationale studies in Gent. Lees de tekst hiernaast.

---

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.  

Meest gelezen