© VRT

"Nachtwerk is nefast voor de gezondheid. Hou daar rekening mee als je een pakje bestelt"

De toxicoloog en arbeidsgeneesheer Lode Godderis van de KULeuven heeft een pleidooi gehouden voor het terugdringen van nachtwerk. "We weten dat nachtwerk nefast is voor de gezondheid en toch wordt het verbod op nachtwerk opgeheven voor de e-commerce", zegt Godderis in "De wereld vandaag" op Radio 1.

De toxicoloog Lode Godderis wil dat beleidsmakers en consumenten rekening houden met de schadelijke gevolgen van nachtwerk. "Als we nu iets bestellen en we verwachten dat het pakje binnen de 24 uur geleverd wordt, dan moeten mensen ervoor zorgen dat het pakje klaargemaakt en ook geleverd wordt. Dat zet een enorme druk op de bedrijven en hun werknemers", zegt Godderis in "De wereld vandaag".

"Mijn boodschap is: We vragen werkbaar werk, maar we weten dat nachtwerk heel belastend is voor onze gezondheid. Sterker, het is nefast voor onze gezondheid. Omwille van economische overwegingen wordt nachtwerk nu toegelaten in de e-commerce, maar dat gebeurt niet ongestraft voor de mensen die nachtwerk moeten doen."

Godderis wil dat de overheid rekening houdt met de rapporten van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. "Er worden beleidsmaatregelen genomen om het verbod op nachtwerk op te heffen voor e-commerce in dezelfde week dat er verschillende rapporten gepubliceerd worden over de schadelijke gevolgen van nachtwerk. En dat om economische redenen. Ik vind dat hier een grens verlegd wordt."

De toxicoloog pleit niet voor het afschaffen van nachtwerk. "Het is uiteraard nodig dat er nachtwerk is in ziekenhuizen of bedrijven waar de band ’s nachts moet blijven draaien. Laat ons proberen het aantal nachtwerkers te beperken. Daar hebben de beleidsmakers en de consumenten een grote impact op. De e-commerce is net een voorbeeld van een tak in de economie waar alles snel en nu moet gebeuren."

"Mensen die ‘s nachts werken, hebben een veel groter risico op  mentale problemen, slaapproblemen, diabetes, hart- en vaatziekten. We kennen de impact van nachtwerk. Naast economische overwegingen moeten we ook gezondheidseconomische in overweging nemen", besluit Godderis.

Meest gelezen