No publication without written permission from the photographer Marlies Wessels

SP.A pleit voor 110.000 extra plaatsen in kinderopvang en kleinere kleuterklassen

Volgens SP.A moeten er 110.000 plaatsen bij komen in de kinderopvang, en moeten de kleuterklassen kleiner gemaakt worden. Een goede start van jongs af aan is cruciaal, vindt de SP.A. Daarom pleit ze voor een ambitieus investeringsplan voor de kinderopvang en het kleuteronderwijs. 

Oppositiepartij SP.A berekende dat er per 50 extra leerlingen er maar één leerkracht is bij gekomen de voorbije jaren. Dat cijfer gebruiken ze vandaag op een studiedag om te pleiten voor bijkomende investeringen in extra plaatsen in de kinderopvang en in het kleuteronderwijs. Zo moeten er 110.000 kinderopvangplaatsen bij komen, en moeten de kleuterklassen kleiner gemaakt worden. "Elke euro die geïnvesteerd wordt in de eerste levensjaren is immers een euro bespaard in de sociale zekerheid later", luidt de redenering. 

Een sterke start voor elk kind

Wat de kinderopvang betreft, vindt de partij dat 90 procent van de kinderen een plaats moeten krijgen in de kinderopvang. Nu is dat iets meer dan de helft. Ook de kloof tussen crèche en kleuterschool moet kleiner. In de kleuterscholen zelf moeten de klassen kleiner of moeten er meer kleuterleidsters per klas zijn.

"In de crèche is er één verzorger per 8 kinderen. In de kleuterklas één juf voor gemiddeld 16 kinderen. Voor de ontwikkeling van de kleuters, de jobkwaliteit van de kleuterleidsters en het welbevinden van de kinderen, is het essentieel dat de kleuterklassen kleiner worden of dat er meer leraren per klas komen", klinkt het nog.

Meest gelezen