85 procent van de Belgen vraagt dringende aanpak van de klimaatverandering

Steeds meer Belgen vinden dat klimaatverandering een probleem is dat dringend moet worden aangepakt. Dat blijkt uit een bevraging van de Dienst Klimaatverandering van de  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.  

De Dienst Klimaatverandering schreef 6.000 Belgen aan die representatief zijn voor de samenleving. 1.500 mensen hebben geantwoord. Het milieu blijft de belangrijkste bezorgdheid van een grote meerderheid, meer nog dan terrorisme, gezondheidsproblemen, armoede of sociale uitsluiting. 85 procent vindt dat het klimaatprobleem dringend moet worden aangepakt.  

De wijzende vinger

Een grote meerderheid van de  geënquêteerden vindt dat vooral de industrie  en het verkeer een belangrijke rol spelen bij de opwarming van de aarde.  Slechts 41 procent stelt dat de gezinnen ook thuis hun steentje moeten bijdragen. Opvallend is dat heel wat mensen vinden dat ze iets moeten doen, maar dat ze het uiteindelijk niet doen. Zo wil 80 procent de woning beter isoleren, maar slechts een kleine helft meent dat dat een verschil gaat maken. De gewone burger onderschat dus zijn eigen inspanningen.

De overheid moet meer doen

De Belg verwacht meer van de overheid. Zo moet de federale overheid beter coördineren en samenwerken met de regio's en de gemeenten. De helft van de bevraagden wil ook een duidelijke klimaatwet, waarin het doel en de middelen duidelijk worden vastgelegd. Verder is financiële steun voor klimaatvriendelijke producten altijd welkom, net als een verbod op klimaatonvriendelijke producten (62 procent). Er zijn ook meer voorstanders van een "groene" belastingen dan tegenstanders. Hetzelfde geldt voor een CO2-taks: 39 procent is voor, 32 procent tegen.

En Europa?

Ook binnen Europa  moet België meer doen. 46 procent van de bevraagden vindt dat ons land een voortrekkersrol moet spelen. En Europa zelf zou best het voortouw nemen in het internationale klimaatbeleid. Zelfs als andere landen of weinig ondernemen. U kan de resultaten van de klimaatenquête hier nalezen.  

Meest gelezen