Kernkabinet buigt zich voort over uitvoering Zomerakkoord

Het kernkabinet buigt zich vanmorgen voort over de hervorming van de vennootschapsbelasting, het onbelast bijverdienen en de taks op de effectenrekeningen. De topministers van de federale regering zaten gisteren nog tot de late uurtjes samen om een compromis over eventuele bijsturingen te zoeken, maar raakten er dus niet uit.

Het gaat om drie dossiers uit het Zomerakkoord waarover de voorbije weken adviezen binnenliepen van de Raad van State, de Nationale Bank, de sociale partners of andere organisaties - het ene al kritischer dan het andere.

CD&V blijft volhouden dat de regering die adviezen niet zomaar aan de kant mag schuiven. "We moeten die ernstig nemen. Ik zeg dat binnen de regering, ik herhaal dat buiten. We moeten die integreren", aldus vicepremier Kris Peeters bij zijn aankomst aan de Wetstraat 16. Hij antwoordde daarmee op een uitspraak van Open VLD-minister Maggie De Block, die zich had laten vallen dat hetgeen CD&V binnenskamers zegt, niet noodzakelijk hetzelfde is als wat de christendemocraten daarbuiten zeggen.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) toonde zich verbaasd. "Er was een goed Zomerakkoord, iedereen zei dat, er waren geen problemen", herhaalde hij.  

Meest gelezen