MBE-Photography

Ophokplicht voor alle pluimvee in heel Nederland

In Nederland is een landelijke ophokplicht voor pluimvee ingesteld nadat op een eendenbedrijf in Biddinghuizen in Flevoland vermoedelijk de extreem besmettelijke (hoogpathogene) variant van vogelgriep is vastgesteld. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Landbouw. De ongeveer 16.000 vleeseenden worden er vrijdag nog geruimd.

De ophokplicht geldt voor commerciële bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. De maatregel moet voorkomen dat andere bedrijven besmet raken. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels moeten hun dieren afschermen zodat ze niet in contact kunnen komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

In een zone van 10 kilometer rondom het  besmette eendenbedrijf in Biddinghuizen geldt er vanaf vandaag ook een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest en voor andere dierlijke producten.

Vorig jaar november is voor het laatst de ophokplicht ingesteld in Nederland vanwege vogelgriep. Toen ging het om een voorzorgsmaatregel. Het bleef ruim vijf maanden van kracht.

Vorige maand werd voor het laatst vogelgriep geconstateerd in Nederland. Toen ging het om een kippenbedrijf in het Zeeuwse Sint Philipsland dat getroffen was door de milde (laagpathogene) variant van vogelgriep. De 42.000 legkippen werden toen afgemaakt.

"Voorlopig zijn er in België geen extra maatregelen nodig", zegt Katrien Stragier van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. "De voorbije maanden was er al een pakket van maatregelen van kracht zoals onder andere een verbod op de occasionele verkoop van pluimvee op openbare markten. Die maatregelen volstaan om het risico in België  vandaag te beperken. Privé-eigenaars van pluimvee hoeven geen extra maatregelen te nemen.  Wel vragen we aan de individuele pluimveehouder om extra voorzichtig te zijn en dus uit te kijken met bezoekers op het bedrijf en vooral goed te ontsmetten."

Meest gelezen