"Limburgse georganiseerde misdaad groter dan we denken"

De activiteiten van georganiseerde misdaadbendes in de provincie Limburg zijn veel complexer en talrijker dan we durven vermoeden. Dat zegt de Limburgse procureur Guido Vermeiren in een uitgebreid interview aan Het Belang van Limburg. Volgens Vermeiren is de bestrijding van georganiseerde misdaad een absolute prioriteit van politie en parket, maar mist de provincie op dit moment nog de slagkracht om die strijd op een efficiënte manier te kunnen voeren.

"Já, we hebben in Limburg te maken met zware vormen van georganiseerde criminaliteit. Meer dan je van de provincie Limburg zou verwachten", vertelt procureur Guido Vermeiren in een interview aan de krant Het Belang van Limburg. Die opvallende uitspraken doet hij naar eigen zeggen niet per se om te pleiten voor extra middelen en personeel, wel om het soms iets té idyllisch beeld dat al jarenlang wordt geschetst van de bronsgroene provincie wat bij te stellen.

"Maffiapraktijken Limburgse onderwereld zijn verweven geraakt met "bovenwereld".

"Sommige vormen van georganiseerde criminaliteit zijn zeer zichtbaar in onze provincie", volgens Vermeiren. "Denk maar aan de recente opmars van motorbendes, zoals Satudarah en Hell's Angels. We zitten ook met heel wat cannabisplantages die regelmatig worden opgedoekt. Maar andere vormen van zware criminaliteit zijn veel minder zichtbaar. Dan spreek ik over maffia-achtige structuren. Die bestaan bij ons al veel langer dan vandaag. Die zijn intussen al helemaal verweven in de economie van de zogenoemde "bovenwereld". En dus ook moeilijker te bestrijden. Daar moeten we ons van bewust zijn."

"We moeten keuzes durven maken"

Tegelijkertijd benadrukt Vermeiren dat de strijd tegen internationale georganiseerde misdaad - zoals de cannabis- en cocaïnehandel - onverminderd doorgaat. "We doen ons uiterste best met de middelen én de mensen die we vandaag hebben, daarbij krijgen we soms ook steun van het federaal parket. Maar we moeten ons ook bewust zijn van de ernst van de situatie op het terrein in Limburg. Allerlei fenomenen zoals radicalisereing en motorbendes, die de afgelopen jaren exponentieel zijn toegenomen. En die problemen moet je ook kunnen benoemen en je moet dan ook beleidskeuzes maken."

Eerder deze week werd het startschot gegeven voor het Arrondissementeel Regionaal Informatie en Expertise Centrum (ARIEC). Daarmee zou alle informatie rond georganiseerde misdaad en de eventuele betrokkenheid van een motorbende gecentraliseerd worden. Burgemeesters kunnen dan een beroep doen op het ARIEC om juridisch advies in te winnen voor hun beleid rond mogelijk criminele organisaties op hun grondgebied. 

Meest gelezen