Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

"We hebben de adviezen over Zomerakkoord au sérieux genomen, nu wetten zo snel mogelijk goedkeuren"

De federale regering reageert tevreden op het akkoord dat ze gisterenavond hebben gesloten over het Zomerakkoord. "We hebben alle adviezen au sérieux genomen", zo zeggen ze. De oppositie is minder tevreden. "Dit is en blijft een gemiste kans."

De topministers van de federale regering bereikten gisterenavond een akkoord over het Zomerakkoord. De teksten van dat akkoord worden zo goed als volledig overgenomen, al zijn er hier en daar wat wijzigingen doorgevoerd. Vooral aan de wetten rond onbelast bijverdienen en de vennootschapsbelasting zijn gesleuteld. 

We hebben de adviezen au sérieux genomen.

Kris Peeters (CD&V)

"Het is goed dat de regering het Zomerakkoord nu definitief heeft goedgekeurd", zegt vicepremier Kris Peeters (CD&V). "Het is nu aan het parlement om de wetteksten zo snel mogelijk goed te keuren. Dan kan het Zomerakkoord zo snel mogelijk in werking treden."

"Zowel de adviezen van de Raad van State, de Nationale Arbeidsraad en verschillende organisaties hebben we au sérieux genomen. Daar hebben we de tijd voor genomen en we hebben nu een akkoord gevonden dat maximaal rekening houdt met die adviezen."

Het is goed dat we het Zomerakkoord gaan uitvoeren zoals we het beslist hebben.

Alexander De Croo (Open VLD)

"Het is goed dat we het Zomerakkoord gaan uitvoeren zoals we het beslist hadden afgelopen zomer", zegt vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). "De verlaging van de vennootschapsbelasting is belangrijk voor onze kmo's, zodat ze kunnen groeien en meer jobs kunnen creëren."

De hervorming van de vennootschapsbelasting is nu integraal en definitief goedgekeurd. 

Johan Van Overtveldt (N-VA)

En ook voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) was vooral de vennootschapsbelasting belangrijk. "De hervorming - met een verlaging van het basistarief van 34 naar 25 procent - is nu integraal en definitief goedgekeurd", zegt hij. "De antimisbruikmaatregelen die we hadden voorzien voor 2020 worden wel een jaar vervroegd."

"De Nationale Bank zegt dat onze raming van de kosten aan de conservatieve kant is", zo zegt hij nog. "We hebben ook geen rekening gehouden met mogelijke terugverdieneffecten, want we gaan er wel vanuit dat dit de economische activiteit zal aanzwengelen."

Akkoord tussen vier partijen, maar geen akkoord waar alle Belgen beter van worden.

Kristof Calvo (Groen)

Bij de oppositie zijn ze minder tevreden. "Na alle kritiek van vakbonden, werkgevers, Raad van State en het Rekenhof hadden veel mensen gehoopt op een stevige aanpassing, maar dat komt er dus niet", zegt Kristof Calvo (Groen). "Dit is echt een gemiste kans om het akkoord eerlijker te maken. Er is een akkoord tussen vier partijen, maar geen akkoord waar alle Belgen beter van worden."

"Maar er zijn inderdaad wel een aantal verbeteringen doorgevoerd", zo zegt hij. "Zo zijn de antimisbruikmaatregelen bij de effectentaks versneld en zijn er ook enkele verbeteringen bij het onbelast bijklussen. Maar de aanpassingen zijn eigenlijk veel te mager."

Ik stel vast dat er aan de grote vermogens niet wordt geraakt.

Meryame Kitir (SP.A)

Meryame Kitir van SP.A ziet vooral problemen met de rechtvaardige fiscaliteit. "Ik stel vast dat er aan de grote vermogens niet wordt geraakt", zegt ze. "Na de Paradise Papers, LuxLeaks en de Panama Papers. Het lijstje is lang. Ik snap niet dat er dan nog geen rechtvaardige fiscaliteit komt."

"De Raad van State zegt heel duidelijk dat deze taks geen mogelijkheden geeft om de grote vermogens te laten meebetalen."

Duidelijke kwaliteitsregels die we willen blijven toepassen.

Jo Vandeurzen (CD&V)

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is blij dat er kwaliteitseisen komen voor het onbelast bijverdienen, zeker in de zorg. "In Vlaanderen hebben we duidelijke kwaliteitsregels en dus willen we ervoor zorgen dat die overeind blijven als er nieuwe mogelijkheden zijn om mensen die prestaties te laten verrichten."

Extra investeren en meer jobs?

Volgens werkgeversorganisatie VBO zullen bedrijven door de lagere tarieven voor de vennootschapsbelasting 1 miljard euro extra investeren tijdens deze regeerperiode. Topman Pieter Timmermans vindt dat de daling van de tarieven van 34 naar 25 procent de bedrijven stimuleert. Zo zal het extra banen opleveren.

Maar daar is de socialistische vakbond ABVV het niet mee eens. "Dit gaat een enorm begrotingstekort veroozaken en dat zal worden verhaald op de rug van de sociale zekerheid", zegt Rudy De Leeuw.

Meest gelezen