Geens en Crevits huldigen "bruggenbouwer" Benhaddou bij Prijs voor Mensenrechten

In de Gentse moskee El Fath heeft imam Khalid Benhaddou de Prijs voor Mensenrechten van de Liga voor Mensenrechten ontvangen. Minister van Justitie Koen Geens en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits huldigden hem als "bruggenbouwer" en "ware moslimdemocraat" voor zijn werk als islamleerkracht, coördinator van het netwerk islamexperten en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams.

Benhaddou is de imam van de moskee en de auteur van het boek "Is dit nu de islam?" over de islambeleving in Europa. "Khalid zette de afgelopen jaren alles op alles om de polariserende tendensen in onze samenleving tegen te gaan en is een verbindingsfiguur bij uitstek in Gent en ver daarbuiten", zegt voorzitter Kati Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten. "Net als ons vindt hij dat alles vertrekt vanuit het respect voor de mensenrechten. In een samenleving waarin moslimburgers vaak geviseerd worden, en waarin vrijheden op de helling komen te staan onder het mom van veiligheid, roept Khalid op om samen te werken over religieuze en sociale grenzen heen."

Bruggenbouwer

Vlaams minister Crevits sprak de laudatio uit bij de uitreiking van de prijs. "Khalid is nauwelijks 29 jaar en is nu al een van de meest invloedrijke en hoopgevende sprekers. Er zijn in Vlaanderen meer dan 300.000 moslims en het islamonderwijs heeft in ons land al een lange weg afgelegd, maar nog al te vaak is er onbegrip en gebrek aan kennis over elkaars cultuur. Daarom zijn inspirerende bruggenbouwers als Khalid van onschatbaar belang. Hij is een ware moslimdemocraat in deze zwaar polariserende tijden."

Benhaddou werd twee jaar geleden door de minister van Onderwijs aangeduid als coördinator van het netwerk islamexperten, dat in scholen de radicalisering van jongeren tegengaat.

Enorme littekens

"De droevige gebeurtenissen van 22 maart (de aanslagen in Zaventem en Brussel, nvdr.) hebben voor enorme littekens op onze samenleving gezorgd", zei Benhaddou. "Er zijn niet alleen toegenomen spanningen tussen de gemeenschappen, maar ook angst binnen de leefgemeenschappen zelf. Die angst zorgt voor een beknotting van de mensenrechten die we als vanzelfsprekend beschouwen. We moeten onverkort de strijd verderzetten tegen de terreur. We moeten de handen in elkaar slaan en blijven strijden voor een respectvolle samenleving." De imam pleitte ook voor een Belgisch mensenrechteninstituut.

Er zijn niet alleen toegenomen spanningen tussen de gemeenschappen, maar ook angst binnen de leefgemeenschappen zelf.

Het nationaal mensenrechteninstituut, dat de verdediging van de mensenrechten in België moet garanderen, zal er volgens de minister van Justitie komen. "Het is echt belangrijk dat er een mensenrechteninstituut komt, maar er zijn verschillende opvattingen over wat het moet zijn. Ik hoop dat het er tegen het einde van de legislatuur is", zei Geens.

"Maar de mensenrechten gaan niet alleen over de termijn om voor een onderzoeksrechter te verschijnen, die nu van 24 naar 48 uur uitgebreid is, of over een pand dat gekraakt wordt in Gent uit naam van het recht op wonen. Het gaat ook en op de eerste plaats over de bestraffing van leed dat op grote schaal aangericht wordt", stelde Geens, die onder meer verwees naar de Wereldoorlogen en de Joegoslavische oorlogen.

Meest gelezen