Videospeler inladen...

"N-VA zal noch in Vlaamse noch in federale regering het energiepact goedkeuren"

De vier ministers van Energie in ons land hebben een energiepact gesloten met als speerpunt een kernuitstap in 2025. Maar zal dat wel lukken? Regeringspartij N-VA is namelijk alles behalve overtuigd van het pact. "Onze partij zal noch in de Vlaamse regering noch in de federale regering dit pact goedkeuren", stelde Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy duidelijk in "Terzake".

De meningen binnen de meerderheid over het energiepact zijn duidelijk verdeeld. Willem-Frederik Schiltz van Open VLD noemt het pact het "begin van een echte energietransitie die nu kan worden gemaakt". Volgens Andries Gryffroy van de N-VA daarentegen is het pact "totaal niet onderbouwd".

"Het huidige verhaal van kernenergie is een eindig verhaal. Maar de factuur moet betaalbaar blijven, het geheel moet duurzaam zijn en de bevoorrading gegarandeerd. In deze nota vind ik daarover onvoldoende onderbouwde gegevens", stelt Gryffroy.

Het N-VA-parlementslid is dan ook duidelijk. "Onze partij zal noch in de Vlaamse noch in de federale regering dit pact goedkeuren." Gryffroy laat ook verstaan dat de N-VA niet zal bijdraaien.

"Punt van profilering voor de N-VA"

Iets wat de liberaal Schiltz betreurt. "Ik zou het zeer jammer vinden dat je de afspraak met de toekomst mist", richtte hij zich in "Terzake" tot Gryffroy. "Ik begrijp dat dit voor de N-VA een punt van profilering is. Maar als er gesproken wordt over de heilige drievuldigheid in energie: betaalbaarheid, duurzaamheid en zekerheid... In alle studies wordt daarnaar gekeken. Het staat ook letterlijk in het Energiepact."

Volgens Willem-Frederik Schiltz zal een latere kernuitstap uiteindelijk meer geld kosten. "Als we kernenergie willen verlengen, dan kost ons dat minstens evenveel als een markt creëren voor gascentrales en hernieuwbare energie. Bovendien kan je gascentrales op termijn vervangen door biogas, dat is duurzaam. Kernenergie zal nooit duurzaam zijn. Het gaat erover hoe snel je bereid bent om eindelijk die molensteen (van kernenergie, nvdr.) af te werpen en de investeringsbereidheid van mensen en bedrijven aan te spreken."

De Open VLD'er is er naar eigen zeggen zeker van dat de kabinetsmedewerkers en ministers met cijfermateriaal aan de N-VA zullen tonen "dat het kan".

Meest gelezen