BELGA/ ERIC LALMAND

Belgen leggen opnieuw recordaantal kilometers af met de auto

We hebben vorig jaar opnieuw meer kilometers afgelegd met de wagen. In totaal gaat het om 84,3 miljard kilometers, een stijging van 0,4 procent tegenover 2015 en goed voor een nieuw record. Dat blijkt uit een jaarlijkse studie van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De stijging in het aantal afgelegde kilometers is volgens de FOD hoofdzakelijk te wijten aan de aangroei van het wagenpark. 

De auto blijft het populairste vervoersmiddel. Opnieuw is het aantal afgelegde kilometers in 2016 gestegen tegenover 2015. Ter vergelijking: we rijden gemiddeld 4 procent meer kilometers met de auto dan de Nederlanders, 6 procent meer dan de Fransen en 1 procent minder dan de Duitsers. 

Ons wagenpark groeide vorig jaar met 1,5 procent. Dat zou volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer de belangrijkste oorzaak zijn van de stijging van het aantal afgelegde kilometers. Het gemiddelde aantal afgelegde kilometers per jaar per personenwagen is wel gedaald, van 15.149 kilometer in 2015 naar 14.999 in 2016.

Meer bestelwagens, minder vrachtwagens

De lichte bedrijfswagens (bestelwagens) legden ook in 2016 weer beduidend meer kilometers af dan in 2015. Daar gaat het om een stijging van 4,8 procent. Vrachtwagens daarentegen legden 2,7 procent minder kilometers af.

"Dat bevestigt een trend die zich al verschillende jaren doorzet, namelijk dat vrachtwagens steeds minder kilometers afleggen, terwijl de lichte bedrijfswagens jaar na jaar meer kilometers afleggen", aldus de FOD. Het gaat daarbij wel om Belgische voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens komen in de statistieken niet voor.

Meer kilometers met elektrische wagens, minder met dieselwagens

Uit de studie blijkt dat de ontdieseling van het Belgische wagenpark nu echt volop is ingezet. Het aantal kilometers dat met een dieselwagen gereden werd, daalde met 2 procent in vergelijking met 2015. Benzinewagens daarentegen legden 8,3 procent meer kilometers af.

De kilometers afgelegd door aardgaswagens en elektrische voertuigen zijn respectievelijk bijna verdubbeld en met twee derde gestegen (+97 en +65 procent), maar hun aandeel in het totaal aantal afgelegde kilometers blijft vooralsnog marginaal (0,1 procent). 

Aantal bedrijfswagens blijft ook stijgen

De salariswagens zitten volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer nog altijd in de lift. Eind 2016 waren er in België 445.419 salariswagens, een stijging met 5 procent tegenover het jaar voordien.

Hoewel ze maar 8 procent van het totale wagenpark uitmaken, zijn ze met 13,2 miljard kilometers toch verantwoordelijk voor 16 procent van het het totaal aantal afgelegde kilometers. De kilometers afgelegd door salariswagens stijgen met 2,1 procent tegenover 2015, veel sterker dus dan die van alle personenwagens.

Meest gelezen