Discriminatie op Gentse huurmarkt daalt na invoeren van praktijktesten

Na het invoeren van praktijktests bij immobiliënmakelaars is de discriminatie op de Gentse immobiliënmarkt gedaald.  Een jaar lang, van november 2016 tot november 2017, werden die praktijktests uitgevoerd door de Universiteit Gent, in opdracht van de stad. 

 De praktijktesten werden uitgevoerd bij 86 actieve immobiliënmakelaars. In 15 procent van de gevallen kregen kandidaat-huurders met een beperking een negatief antwoord op hun vraag om te huren. Kandidaat-huurders met een niet-Vlaamse naam werden in 14 procent van de gevallen gediscrimineerd. 12 makelaars  - 1 op de 7 dus  - discrimineerden op basis van afkomst en/of beperking.  

Uit een eerder onderzoek in 2015  bleek dat het organiseren van praktijktests de discriminatie op de immobiliënmarkt wel degelijk doet dalen. Bij een nulmeting uit 2015 was er nog in 21 procent van de tests discriminatie vastgesteld bij kandidaat-huurders met een beperking. Bij kandidaat-huurders met een niet-Vlaamse naam was dat toen nog 26 procent.

"Dat het aantal gevallen van discriminatie is gedaald ten opzichte van 2015, is bemoedigend en toont aan dat het gevoerde beleid werkt", zegt de Gentse schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (SP.A).

"De huisvestingsmarkt nog meer discriminatievrij maken, kan enkel door bijkomende stappen te zetten", zegt Tapmaz.  Daarom gaat Unia, het Gelijke Kansencentrum nu individueel aan de slag met de 12 vastgoedmakelaars die bij de praktijktesten stelselmatig hebben gediscrimineerd.

Zij worden uitgenodigd voor een gesprek, vorming of verdere begeleiding op maat. Na die vorming volgen er nieuwe praktijktests, van februari tot september 2018. Alleen de 12 makelaars die het afgelopen jaar discrimineerden, worden dan voort onderzocht. Als er opnieuw discriminatie wordt vastgesteld, wordt het dossier overgemaakt aan Unia, die dan eventueel maatregelen kan nemen en juridische stappen kan zetten.

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zegt in een reactie dat volgens het onderzoek van UGent "de overgrote meerderheid van 86 procent de vastgoedmakelaars de antidiscriminatiewet correct naleeft bij huurders met een niet-Vlaamse naam. 85 procent van de gecontroleerde vastgoedmakelaars respecteert de wet bij een huurder met een beperking." Het BIV heeft het over "goede resultaten" en zegt dat inspanningen van afgelopen jaren hun vruchten afwerpen.

Meest gelezen