Videospeler inladen...

Dronebeelden berekenen landbouwschade door everzwijnen

Everzwijnen wroeten grasland ondersteboven op zoek naar wormen en larven, en de grote dieren leggen in de zomer maïsvelden plat opdat de kleine biggen van de kolven kunnen eten. Groeiende populaties van everzwijnen brengen alsmaar meer schade toe aan landbouwgrond in Europa. Ook in Vlaanderen, sinds enkele jaren. 

Bioloog Anneleen Rutten heeft een methode uitgedokterd waarbij ze met een computermodel op basis van dronebeelden de schade becijfert. Anneleen Rutten is doctoraatsstudent aan de Universiteit Antwerpen en onderzoeker aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in Brussel. Ze presenteert de methode vandaag op de internationale wetenschapsconferentie 'Ecology across Borders' in Gent. 

raf vanmechelen

De toename van het aantal everzwijnen hangt samen met de toename van de schade aan gewassen, de overdracht van ziekten en auto-ongelukken in veel Europese landen. In Vlaanderen waren everzwijnen al bijna 50 jaar uitgestorven en zijn ze pas in 2006 teruggekeerd. Schattingen op basis van afschotstatistieken tonen een groeiende populatie die zich nog uitbreidt, van de oostelijke provincie Limburg naar het centrum (Antwerpen en Vlaams-Brabant). 

In Vlaanderen weten we nog niet wat de financiële schade voor de landbouw is

Anneleen Rutten

“Ik wil een eerste inzicht krijgen in de omvang van de landbouwschade door everzwijnen in Vlaanderen omdat, in tegenstelling tot naburige regio's en landen, de schade niet wordt gemonitord en niet bekend is wat de financiële omvang van de gewasschade is voor de landbouw", zegt Anneleen Rutten. 

“De methode is ontwikkeld om betaalbaar en eenvoudig toepasbaar te zijn. Ik sluit mijn smartphone aan op de afstandsbediening van mijn drone, zodat ik de beelden van de drone kan zien. Schade is duidelijk op de camera: in maïsvelden rollen everzwijnen over de maïs, waardoor je gebieden hebt in een normaal groen bedekt maïsveld met gaten in de dekking door de gebroken stengels. In graslanden zorgt het gewroet voor een duidelijk kleurverschil tussen gras en waar de grond omgewoeld is ", legt Rutten uit. 

“Traditioneel wordt gewasschade geschat door getrainde experts die de beschadigde zone in het veld opmeten. Het vliegen en fotograferen van beschadigde velden duurt niet zo lang als een grondbezoek, wat het ook kosteneffectief maakt", voegt Rutten eraan toe. Een ander voordeel is dat de methode gestandaardiseerd is, wat directe vergelijkingen tussen verschillende velden en in de tijd mogelijk maakt.

Meest gelezen