Videospeler inladen...

President Macron hield 'One Planet Summit': hoe klimaatregelen vertalen in centen?

De Wereldbank die vanaf 2019 niet meer zal investeren in olie- of gasprojecten, en onze premier Charles Michel die enkele miljarden wil ophalen voor toekomstige groene investeringen, b.v. in de NMBS. Het zijn maar twee concrete projecten die werden aangekondigd op de One Planet Summit, een speciale klimaattop die Frankrijk vandaag organiseerde twee jaar na de grote klimaattop in Parijs. Het ging vooral om geld, want er zijn tienduizenden miljarden nodig om de economie drastisch groener te maken.

Op de top waren 50 staatshoofden en regeringsleiders aanwezig, onder wie de Belgische premier Charles Michel (MR), maar ook afgevaardigden van alle landen die het Verdrag van Parijs hebben geratificeerd -bijna 190 landen ondertussen- en veel vertegenwoordigers van de industrie en lokale besturen, steden, staten en deelstaten.

In tegenstelling tot de officiële klimaatconferentie in Bonn, was dit een meer geïmproviseerde top, in het leven geroepen door de Franse president Emmanuel Macron als tegenreactie op Donald Trumps beslissing om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Macron wil het hier sneller laten vooruitgaan, en haalde en passant uit naar Trump: "Make our planet great again", zei hij in een verwijzing naar Trumps succesvolle verkiezingsslogan.  

Videospeler inladen...

Landen probeerden er heel concreet te beslissen hoe en via welke mechanismen geld kan worden vrijgemaakt voor de arme landen, om hen toe te laten zich te wapenen tegen klimaatverandering en om de transitie naar een koolstofvrije economie te financieren. Daarvoor is naar verluidt 3.000 tot 5.000 mijard euro nodig, per jaar.

Macron wil heel graag de leiding nemen in het klimaatdossier, en is geëngageerd, zo blijkt ook uit onderstaande tweet: "Zolang we denken dat het aan anderen is om iets te doen, gebeurt er niks. Iedereen is medespeler." (lees voort onder de tweet)

Wereldbank tegen subsidies aan fossiele brandstoffen

"Het klimaatdebat is verhuisd van de politiek naar de industrie en het bankwezen. Dat is waar het thuishoort.” Met deze woorden zet Kristalina Georgieva, CEO van de Wereldbank, de toon bij het begin van de bijeenkomst.

Vanaf 2019 zal de Wereldbank niet langer investeren in olie-of gasprojecten, met uitzondering van sommige projecten in zeer arme landen.  Daarnaast moeten bedrijven die CO2 uitstoten daarvoor flink betalen:  "A price that bites", zei Georgieva hierover. Ze denkt dan aan een prijs tussen de 40 en 60 dollar.

India wil ver gaan, en opent kredietlijn

Grote afwezige op de klimaattop is de Amerikaanse president Trump, want hij werd eenvoudigweg niet uitgenodigd. De top is namelijk door de Franse president Macron georganiseerd als een reactie op Trumps terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs.

Een belangrijke inspanning zal worden geleverd door India. De Aziatische gigant wil tegen 2022 meer dan 150 Gigawatt elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energie. 40 Gigawatt moet van de daken komen van gewone burgers, via zonnepanelen.

Om dat te realiseren heeft de staatsbank van India in samenwerking met de Wereldbank een kredietlijn geopend met goedkope en toegankelijke leningen. De leningen zijn langlopend, met een lage interest. Op die manier hoopt directeur Varsha Purandare dat de installatie van zonnepanelen in een stroomversnelling geraakt.  

Michel kondigt groene obligaties aan

Wat België betreft, kondigde premier Michel aan dat er volgend jaar een groene obligatie komt. Banken, investeringsfondsen en verzekeraars zullen op de obligatie kunnen inschrijven om milieuvriendelijke projecten te financieren.

Dat kan gaan van het openbaar vervoer over hernieuwbare energie tot energiebesparing. De premier hoopt tussen 3 en 5 miljard euro op te halen.

De barometer van Bloomberg

Voormalig burgemeester van New York, Michael Bloomberg, heeft met de steun van 237 bedrijven een werkgroep opgericht die berekent wat een slechte investering voor het klimaat zou kunnen kosten aan een bedrijf. Het is een soort van barometer die de financiële risico’s in kaart brengt van investeringen die de opwarming in de hand werken.

Omgekeerd kan zo’n barometer ook aangeven wat “klimaatvriendelijke” investeringen kunnen opbrengen. “We geven advies aan de bedrijven en we geven ook voorbeelden van goede praktijken”, aldus Bloomberg.

Macron: "We zijn de strijd tegen CO2 aan het verliezen"

President Macron onderstreepte op de slotbijeenkomst dat we de strijd tegen de opwarming aan het verliezen zijn. Dat neemt niet weg dat heel wat bedrijven het roer omgooien. Meer dan 200 grote investeringsgroepen hebben beloofd om de druk op te voeren op de grootste uitstoters van broeikasgassen.

ING gaat vanaf 2025 de leningen stopzetten aan steenkoolcentrales en de investeringen aan bedrijven die meer dan 5 procent van hun energie halen uit steenkool. Verzekeraar AXA stopt met het verzekeren van nieuwe steenkoolmijnen of teerzandprojecten.

Canada gaat samen met een aantal Latijns-Amerikaanse landen en de staten Californië en Washington een heffing op CO2 invoeren om de economie koolstofarm te maken. De Europese Commissie trekt 9 miljard uit voor duurzame projecten in buur-en ontwikkelingslanden. Twee jaar na het Verdrag van Parijs beweegt er in ieder geval iets op verschillende domeinen.

Het mag gerust nog wat sneller en doortastender  

Climate Action Network

CAN (Climate Action Network), een van de grootste klimaatngo's ter wereld, heeft het over "een positieve stap in de juiste richting", maar vindt tegelijk dat regeringen nog altijd ambitieuzer en doortastender maatregelen kunnen nemen.

Want, zo zegt de ngo, we weten intussen dat we eigenlijk onze huidige inspanningen zouden moeten verdrievoudigen als we onder het doel van Parijs willen blijven, namelijk een opwarming met maximaal 1,5 graden.

Tegelijk is CAN bezorgd over de blijvende investeringen in de olie-industrie. "Wat er ook uit deze top komt, we zullen blijven vechten voor de transitie naar schone energie." 

Meest gelezen