WFP

Unicef: "400.000 ondervoede kinderen dreigen te sterven in Kasaï"

In de Congolese regio Kasaï leiden zeker 400.000 kinderen jonger dan vijf jaar aan ernstige acute ondervoeding. Zij kunnen in 2018 overlijden, als ze geen dringende gezondheids- en voedingshulp krijgen. Daarvoor waarschuwt het VN-kinderrechtenfonds Unicef. De hongersnood wordt veroorzaakt door geweld, massale ontheemden en beperkte landbouwproductie de afgelopen achttien maanden.

In delen van de regio Kasaï is de veiligheidssituatie gestabiliseerd. Een deel van de ontheemde bevolking keert ook terug naar hun huizen en gemeenschappen. Maar Unicef stelt nu dat de levensomstandigheden er kritiek blijven. Meer dan 750.000 kinderen in de regio zijn acuut ondervoed.

"Deze voedingscrisis en voedselonzekerheid in de Kasaï-regio volgen op de ontheemding van duizenden gezinnen die maanden in heel barre omstandigheden hebben geleefd", aldus dokter Tajudeen Oyewale van Unicef in Congo. "De echte omvang van het probleem wordt duidelijk nu mensen terugkeren naar huis in sommige gebieden waar de veiligheidssituatie is verbeterd en gezondheidsdiensten opnieuw functioneren."

Het geweld en de ontheemding van 1,4 miljoen mensen in de Kasaï-regio leidden tot voedseltekorten. Twee derde van de gezinnen kunnen hun gronden niet bewerken om er gewassen op te telen. Unicef stelt dat grote delen van de regio nu zijn getroffen door ernstige voedselonzekerheid.

"De omstandigheden zullen naar verwachting niet verbeteren voor juni 2018", klinkt het nog. De gewassen van 2017 zijn immers verloren gegaan. "Gezinnen hebben weinig te oogsten op hun eigen grond en niets te verkopen op de markten.

"Bovendien zijn gezondheidsfaciliteiten vernield, wat leidt tot een verzwakking van de gezondheidszorg en de toegang daartoe. Daardoor is er een groter risico op de verspreiding van overdraagbare ziektes zoals de mazelen.

Sinds januari dit jaar leverden Unicef en zijn partners therapeutische voedingszorg aan 50.700 kinderen met ernstige acute ondervoeding, tussen 6 en 59 maanden oud, in Kasai. Het VN-agentschap kreeg echter slechts 15 procent van de financiering die nodig is voor de voedingsnoden van kinderen in 2017, klinkt het nog. 

Meest gelezen