Klacht van partij Modrikamen tegen Apache en Bart Staes

De eurosceptische partij Parti Populaire (PP) van advocaat Mischaël Modrikamen eist 25.000 euro schadevergoeding van twee journalisten van nieuwssite Apache en van Europees Parlementslid Bart Staes (Groen). De PP noemt de berichtgeving van Apache over misbruik van Europees geld lasterlijk.

In een artikel beschuldigde Apache de Europese partij Alliance for Direct Democracy (ADDE) - waarvan de PP lid is - en de bijhorende stichting van onregelmatigheden met het gebruik van Europees geld. Parlementslid Staes gaf commentaar in die berichten.

Bij Apache en bij Staes is nu een dagvaarding in de bus gevallen: de PP eist via een burgerlijke procedure een schadevergoeding van 25.000 euro. Volgens PP-voorzitter Modrikamen is er geen sprake van fraude en gaat het om lasterlijke aantijgingen. Hij trekt ook de onafhankelijkheid van de journalisten in vraag "omdat ze (in)direct gefinancierd worden door Europees fondsen". 

"We zijn met verstomming geslagen", reageert hoofdredacteur Karl van den Broeck. "Het gaat over feiten en beslissingen die genomen zijn door Europa om geld terug te vorderen. Wij hebben gewoon bericht op basis waarvan die beslissing werd genomen. Blijkbaar is dat in het verkeerde keelgat geschoten." Volgens Van den Broeck wordt in de dagvaarding niets weerlegd wat is geschreven door de journalisten.

Bart Staes voelt zich naar eigen zeggen "zeer op zijn gemak" ondanks de dagvaarding. "Ik zie niet in dat er noch door de twee journalisten noch door mezelf ook maar iets onrechtmatigs zou zijn gezegd. We baseren ons op officiële documenten van het Europees Parlement en het Parlement heeft ook geld teruggevorderd van de betrokken personen."

"Intimidatie"

Het is al de vierde klacht in nauwelijks een jaar tijd tegen Apache. Hoofdredacteur Van den Broeck ziet naar eigen zeggen een patroon en spreekt van een duidelijke intimidatiepoging en een "georkestreerde aanval op Apache".

De klacht van de PP is overigens ingediend door advocaat Omar Souidi, die ook de Joeri Dillen  - de voormalige kabinetschef van Bart De Wever - bijstaat bij een klacht tegen Apache. Modrikamen stelt echter dat de keuze voor meester Souidi geen bewuste keuze was in dat licht.

Meest gelezen