Onderwijskoepels willen lezen op en buiten de school stimuleren

De onderwijskoepels willen lezen buiten de school stimuleren en leraars bewust maken van hun voorbeeldfunctie op het vlak van lezen. De koepels reageren zo op het nieuws van vorige week dat Vlaamse kinderen de laatste jaren slechter scoren op begrijpend lezen.

Uit internationaal onderzoek bleek vorige week dat het niveau van Vlaamse leerlingen voor begrijpend lezen in 10 jaar tijd sterk gedaald is. Dat Vlaanderen zo zwak scoort, komt onder meer omdat scholen minder tijd besteden aan lezen dan andere landen.

Vandaag laten het gemeenschapsonderwijs, het katholieke onderwijs en het stedelijke en gemeentelijke onderwijs weten dat ze de uitslag van de studie als "een oranje knippelicht" beschouwen.   

Samenwerking bibliotheken

"Samen met ouders en andere opvoeders kunnen leraren een krachtige, motiverende en duurzame leesomgeving creëren", klinkt het in een gezamenlijke mededeling. De koepels willen leraars bewust maken van hun voorbeeldfunctie.

Ze willen dat er meer voorgelezen wordt, met goeie instructies en dat er wordt ingezet op "een gevarieerd en aantrekkelijk leesaanbod, in samenwerking met bibliotheken. De koepels willen ook lezen buiten de school stimuleren.

Gerichter ondersteunen

"Pedagogische begeleiders zullen scholen, nog meer dan nu, wijzen op de talrijke leeskansen die zich dagelijks aandienen, ook buiten het vak Nederlands. Technisch lezen, begrijpend lezen én leesplezier gaan daarbij hand in hand."

"We zullen scholen gerichter ondersteunen in functie van kwaliteitsvol leesonderwijs. De pedagogische begeleidingsdiensten zullen dat expliciet in hun nieuwe begeleidingsplannen opnemen. Taalbegeleiders kunnen scholen er intensief rond professionaliseren en we doen een adequaat vormingsaanbod via nascholing", besluiten de koepels.

Meest gelezen