PantherMedia / photographee.eu

Vlaamse sociale partners hebben actieplan klaar voor meer werkbaar werk

De Vlaamse sociale partners willen bedrijven en organisaties helpen om het werk werkbaar te maken. Ze zullen daartoe een zogenaamde werkbaarheidsscan ontwikkelen. Die moet de knelpunten in een bedrijf in kaart brengen die leiden tot werkstress en burn-out.  

De slechte resultaten van de laatste werkbaarheidsmonitor van de SERV, dat is het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners, zijn voor ons een echte wake-up-call geweest, zegt voorzitter Ann Vermorgen. De helft van de ondervraagde werknemers en zelfstandige ondernemers gaf aan dat ze kampen met werkstress, een gebrek aan motivatie of moeite hebben om hun job te combineren met hun privéleven.

Daarmee hadden we een slechter resultaat dan tevoren en zaten we wat werkbaarheid van het werk betreft opnieuw op het niveau van 2004. En dat terwijl we tegen 2020 streven naar een werkbaarheidsgraad van 60 procent.  

Laat je bedrijf scannen op werkbaarheid

Daarom hebben de Vlaamse sociale partners nu zelf het initiatief genomen om een actieplan uit te werken met 32 acties. Eén daarvan is het ontwikkelen van een werkbaarheidsscan. Die moet de knelpunten wat betreft werkbaar werk binnen bedrijven en organisaties blootleggen.

"Op basis daarvan kunnen werkgever en werknemers samen dan oplossingen op maat zoeken, zoals nu soms ook al gebeurt", zegt  Ann Vermorgen: "Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die de lopende band hebben aangepast en trager laten lopen zodat het toch haalbaar en werkbaar is. Maar je kunt ook werknemers die heel veel uren presteren, tegen zichzelf beschermen, door er met hen over te praten en het aan te pakken".

Het is belangrijk dat leidinggevenden hun medewerkers waarderen, steunen en coachen

Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV

Uit de werkbaarheidsmonitor bleek ook dat veel afhangt van de leidinggevende. Als die zijn werknemers niet voldoende ondersteunt, dan zegt 6 op de 10 dat ze te kampen hebben met werkstress. Bij wie wel voldoende steun ervaart van zijn chef is dat maar bij 3 op de 10 het geval. Hetzelfde als het gaat over een gebrek aan motivatie. Werknemers die zich ondersteund voelen door hun leidinggevende, zijn ook meer gemotiveerd voor de job.

Het is daarom dat we als sociale partners ook willen inzetten op dat verbindend en coachend leiderschap, zegt Ann Vermorgen. "We willen leidinggevenden daar ook in ondersteunen, bijvoorbeeld via train-de - trainerprogramma's, want vaak zijn leidinggevenden zelf vragende partij om te leren hoe je bijvoorbeeld op een goeie manier een evaluatie of een functioneringsgesprek doet".  

Financieel duwtje in de rug

Om bedrijven en organisaties te stimuleren acties op te zetten voor werkbaar werk, wil de SERV samen met de Vlaamse overheid een nieuw werkbaarheidsfonds oprichten. Sectoren of ondernemingen die een project indienen, zouden op die manier ook een financieel duwtje in de rug kunnen krijgen.  

Meest gelezen