Zeebaars en zeepaling voortaan beschermd in de herfst

De Europese ministers van Visserij hebben beslist dat er voortaan niet meer gevist mag worden op zeebaars en zeepaling in de herfst, wanneer de vissen zich voortplanten. Beide vissen zijn sterk in aantal gedaald, daarom neemt Europa extra maatregelen.

Europa monitort permanent het visbestand in Europese zeeën. Op basis van die gegevens wordt elk jaar beslist welke vissen gevangen mogen worden en welke niet. Daarnaast worden voor heel wat soorten ook quota opgelegd. 

Voor de meeste vissen die in België gevangen worden, is er goed nieuws. De bestanden rog, kabeljauw en pladijs blijven stabiel. Daar mogen onze vissers van Europa dus dezelfde vangsten aanhouden.

Met de zeebaars en de zeepaling gaat het minder goed. Daarom hebben de Europese ministers van Visserij beslist om extra beschermingsmaatregelen te nemen. Voortaan mag er niet meer op zeepaling worden gevist in de herfst, zowel op zee als in riviermondingen. In de herfst planten de palingen zich voort.

Meest gelezen