"Levensmoeheid alleen is geen reden voor euthanasie"

Volgens een advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek moet levensmoeheid altijd gekoppeld zijn aan een ziekte, voor het kan leiden tot euthanasie. Dat schrijft De Standaard. De huidige euthanasiewetgeving moet volgens het comité dus op dat vlak niet worden aangepast.

Is levensmoeheid een geldige reden om euthanasie te krijgen? Dat is een vraag waar al langer over wordt gedebatteerd. Maar nu heeft het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek daarover een advies klaar. 

Een ongunstige sociale situatie bijvoorbeeld moet een maatschappelijk antwoord krijgen, geen euthanasie

Paul Cosyns, ondervoorzitter Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

Het comité ziet geen reden tot aanpassing van de euthanasiewet. Nu moet levensmoeheid altijd gekoppeld zijn aan een ziekte, en voor het comité moet dat zo blijven. "Je kan natuurlijk levensmoe zijn voor totaal andere redenen dan een ziektetoestand. Het kan gaan over levensgebeurtenissen of een ongunstige sociale situatie. Dan moet men daar een maatschappelijk antwoord aan geven, maar niet in de richting van euthanasie", zegt ondervoorzitter van het comité Paul Cosyns. 

Het advies kwam er op vraag van voormalig minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx. Deze week is het afgeleverd bij huidig minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

In 2015 kregen iets meer dan 2000 Belgen euthanasie. In vijftien procent daarvan ging het om een niet-terminale aandoening. Het gaan dan vooral om polypathologie, dat is een opeenstapeling van ernstige ouderdomskwalen, zoals blind of doof worden. Daarnaast ging het ook om psychatrische patiënten.

Meest gelezen