Belga

Gezocht: creatieve ideeën van burgers om daklozen aan woning te helpen

De overheid talmt met een algemeen beleid om daklozen aan een huis te helpen, terwijl hun aantal zienderogen toeneemt. Dat zeggen hulporganisaties in Brussel die om hulp smeken. Ze vragen nu burgers om creatieve ideeën aan te dragen en concreet uit te werken. Doel: goedkope huurwoningen vinden/creëren.

"Het gaat te langzaam", zegt huisarts Pierre Ryckmans van vzw Straatverplegers. Net als zowat de hele sector klaagt hij aan dat de overheid blijft steken in proefprojecten. "Een algemeen beleid blijft uit", bevestigde eerder ook Koen Hermans van de KULeuven "de focus ligt vooral bij zogenoemde overlastbeperking. Daklozen zoveel mogelijk in opvangstructuren krijgen, maar niet of te weinig zoeken naar structurele oplossing om hen terug in de maatschappij te integreren."

Uit langlopend en internationaal onderzoek blijkt dat het 'housing first'-principe de grootste kans op succes heeft. Voor de dakloze wordt een woning gezocht waar hij/zij kan wonen zonder dat er voorwaarden opgelegd worden. En met de garantie dat het een langlopend huurcontract is. 9 op de 10 daklozen die zo'n woonstzekerheid krijgen, vinden de moed om onder begeleiding al hun andere problemen aan te pakken en blijken 4 jaar later nog altijd in hetzelfde huis te wonen.

Wooncrisis

Maar laat dat net een probleem zijn: goedkope huurwoningen zijn er nauwelijks te vinden. Voor elke betaalbare huurwoning die vrijkomt, staan er tientallen mensen in de rij, getuigden andere hulporganisaties eerder deze week nog. Ook in het nieuws deze week: in Vlaanderen staan intussen 120 000 wachtenden op de lijst voor een sociale woning. Het duurt jaren voor je aan de beurt komt. "Er is een wooncrisis" zegt het netwerk tegen Armoede "en de situatie wordt alleen maar erger."

De Brusselse organisatie La Strada telt om de twee jaar het aantal thuis- en daklozen. In 2016 hadden 3000 Brusselaars geen eigen plek, een groot deel daarvan leeft in kraakpanden, opvangtehuizen of zwerft van vrienden naar familie. Maar zo'n 707 mensen slapen dagelijks op straat. In 2014 ging het nog om 412 mensen zonder enige opvang.

Wie zijn die daklozen?

In juni trokken ruim 200 hulpverleners en vrijwilligers de straat op om daklozen te bevragen. Ze konden 294 van hen bereiken. Dit zijn de opmerkelijkste bevindingen:

  • 24 % is van Belgische origine
    40% komt uit een ander Europees land
    30 % uit Noord- en Centraal Afrika
  • 1 op de 5 weet niet waar ze eten kunnen vinden, hoe zich te wassen, naar de wc te gaan of aan propere kledij te raken.
  • de helft is het voorbije jaar overvallen of fysiek aangevallen
  • 65 % leeft al langer dan 1 jaar op straat, de grootste groep zelfs 3 tot 5 jaar.
  • 1 op de 3 is zéér kwetsbaar en zit zonder hulp in een levensbedreigende situatie, vaak door chronische ziekten.

Talmen is geen optie

"Er lopen al jaren proefprojecten gefinancierd door de verschillende overheden in België" zegt Pierre Ryckmans "maar een algemeen beleid blijft voorlopig uit." Daarom lanceren 9 Brusselse hulporganisaties de campagne '400 daken tegen 2020'. Ze vragen de hulp van vrijwilligers: wie heeft er creatieve ideeën om goedkope woningen te vinden of creëren? "We hopen op innovatieve ideeën waar we zelf nog niet aan gedacht hebben."

Van januari tot juni wil het platform 400daken.brussels groepjes van een 4-tal mensen intensief begeleiden om die creatieve ideeën concreet uit te werken. Van de 10 woningen die ze nu per jaar vinden voor daklozen, mikken ze de volgende 4 jaar op 100 woningen. Een symbolische 400 daken dus.

Meest gelezen