Videospeler inladen...

Yoghurtpotjes en plastic folie, vanaf 2019 mag het dan toch in de blauwe vuilniszak

Vanaf 2019 mogen zowat alle plastic verpakkingen in de PMD-zak, dus bijvoorbeeld ook yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic zakjes en allerlei plastic verpakkingen. Die moeten voorlopig nog bij het restafval, of in de roze vuilniszak in sommige gemeenten. Sorteren wordt zo eenvoudiger, en het milieu zal er goed bij varen, met tienduizenden tonnen minder CO2-emissies.  De overstap zal wel in fases verlopen.  

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Dat zijn de drie dingen die we moeten sorteren in een PMD-zak. Maar ondanks affiches, stickers en informatiecampagnes blijven veel mensen twijfelen over wat er nu wel en niet in de blauwe zak mag. Wel, vanaf januari 2019 wordt het eenvoudiger. 

Het is simpel: bijna alle plastic verpakkingen zullen in de blauwe zak mogen

Steven Boussemaere van Fost Plus

Fost Plus, de organisatie die instaat voor de afvalophaling en –verwerking van huishoudelijk verpakkingsafval in België, wil vanaf dan alle plastic verpakkingen toelaten in de PMD-zak.  

"Eigenlijk wordt het eenvoudig: bijna alle plastic verpakkingen mogen erin, zoals plastic folie, (kassa)zakjes, verpakkingen rond zes flessen water, botervlootjes, yoghurtpotjes enz.", zegt Steven Boussemaere van Fost Plus. "Er is slechts één uitzondering: plastic verpakkingen van gevaarlijke producten, zoals een insecticide." Op zich is die uitzondering logisch, aangezien zo'n verpakkingen automatisch naar de sectie klein gevaarlijk afval (KGA) moeten.

Het systeem zou geleidelijk worden ingevoerd in heel België, gespreid over een periode van twee jaar tussen 1 januari 2019 en 2021. Het voorstel van Fost Plus moet eerst nog officieel worden goedgekeurd door de 3 gewesten. Maar dat zou volgens Fost Plus geen probleem meer mogen opleveren.

We hopen 70.000 ton plastic extra te recycleren op jaarbasis en zo tonnen CO2 uit de lucht te houden

Die nieuwe regeling wordt een goede zaak voor het milieu, zegt Boussemaere: "We denken hiermee 70,000 ton plastic extra te recycleren op jaarbasis. Dit plastic verdwijnt hierdoor uit de restafvalzak, en wordt dus niet verbrand. Dat levert heel wat baten op voor het milieu: we denken 100.000 ton CO2-emissie te kunnen besparen door deze operatie."  

Per inwoner zou het gaan om 8 kilogram afval per jaar, die niet meer bij het restafval zal verdwijnen en verbrand zal worden. België moet zo een recyclagepercentage van 64 procent bereiken, ruim boven de Europese aanbevelingen.

Het gerecycleerde plastic kan dienen als secundaire grondstof voor een hele reeks producten, zoals flessen, textiel, potjes of pellets

Johan Goossens van Fost Plus

Het sorteerproces wordt hierdoor complexer, zegt Johan Goossens van Fost Plus: "Er zullen zeker belangrijke investeringen nodig zijn in sorteercentra, want het gaat over meer fracties die moeten worden uitgesorteerd- vandaag zijn dat er acht, in de toekomst worden dat er een vijftiental."

"We moeten ook nog zoeken naar een aantal goede recyclagetoepassingen. Vandaar dat we nog dat jaar tijd nodig hebben." Elk soort plastic is uniek, maar het gerecycleerde deel kan gebruikt worden als secundaire grondstof voor nieuwe producten, zoals nieuwe flessen, textiel, potjes of bijvoorbeeld pellets, er is eigenlijk een hele range."

Het hele project past perfect in de circulaire economie waar Vlaanderen naartoe wil. Goossens heeft het over "een heel grote stap." (lees voort onder de tweet)

Financieel voor- en nadeel

Overigens wordt het budget voor het nieuwe project geschat op 37 miljoen euro, integraal gefinancierd door het bedrijfsleven, dat de meerprijs kan doorrekenen aan de klant.

Daartegenover staat dat de consument minder plastic afval bij het restafval moet proppen, en daar een besparing kan doen.   

Wat met de roze en paarse zakken?

Heel wat gemeenten, afvalbedrijven en intercommunales waren op eigen initiatief al gestart met andere systemen voor het sorteren van plasticafval. De roze zak voor gemende plastics die bijvoorbeeld in Mechelen en Leuven al wordt opgehaald. Of de paarse zak die vorig jaar in 6 gemeenten werd ingevoerd als proefproject van Fost Plus zelf.

Na een grote bevraging bij intercommunales, sorteercentra, recyclagebedrijven en bewoners kiest Fost Plus nu om de blauwe PMD-zak te houden, maar om hem uit te breiden tot alle plastic verpakkingen. Wat er met de roze zak zal gebeuren is nog niet duidelijk. “Omdat die er gekomen is op initiatief van de intercommunales en gemeenten zelf, zijn zij het die daarover beslissen”, zegt Fost Plus.

Waarom zijn yoghurtpotjes niet al langer toegelaten?

Wat plastic betreft, zijn momenteel nog altijd enkel plastic flessen en flacons toegelaten in de PMD-zak. De reden daarvoor is volgens de website van Fost Plus dat die flessen en flacons goed te recycleren zijn. Yoghurtpotjes daarentegen worden gemaakt van verschillende, andere soorten plastic en zijn minder goed recycleerbaar. “Yoghurtpotjes die niet apart gesorteerd worden in een roze zak worden gewoon mee verbrand met het restafval.” 

Het nieuwe systeem zou geleidelijk aan worden ingevoerd vanaf 1 januari 2019 en gespreid worden over een periode van 2 jaar. In 2021 moet heel België zijn overgeschakeld. “Het nieuwe systeem brengt enkele praktische moeilijkheden mee bij het ophalen en recycleren van het afval. Daarom willen we het nieuwe systeem niet van de ene dag op de andere laten ingaan”, zeggen ze bij Fost Plus.

Meest gelezen