©Reporters

"Laat winkeliers camerabeelden van winkeldiefstallen op sociale media zetten"

Laat winkeliers toe om camerabeelden van winkeldiefstallen op sociale media te zetten. Die oproep doet middenstandsorganisatie NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen). Nu is het delen van de beelden verboden, maar het NSZ zegt dat een toelating -onder duidelijke voorwaarden- belangrijk is om de pakkans te vergroten.

De federale regering besliste deze week dat winkeliers beelden van bewakingscamera's op schermen in de winkel zelf zullen mogen afspelen. Dat moet potentiële dieven afschrikken. Een goeie maatregel, zo vindt het NSZ, maar de middenstandsorganisatie wil nog enkele stappen verder gaan en handelaars beelden laten delen op sociale media van feiten als winkeldiefstal, inbraak en vernieling.

"Handelaars investeren veel in camerabewaking, maar uiteindelijk mogen ze met die beelden niet veel doen", zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws in "De ochtend". "Veiligheid is een zaak voor iedereen, iedereen moet zijn steentje bijdragen. Als we de beelden verspreiden via sociale media zal de pakkans vergroot worden."

"Duidelijke voorwaarden"

De Privacycommissie is daar fel tegen gekant en vindt dat het onderzoek moet overgelaten worden aan de politie. "We willen uiteraard niet zomaar beelden te grabbel gooien", zegt Mattheeuws. "We zijn de mosterd gaan halen in Nederland. Daar ligt een voorstel op tafel waarbij beelden verspreid zouden kunnen worden onder duidelijke voorwaarden:  er mogen geen andere personen te zien, de dader mag geen gekende zijn van het slachtoffer en er moet een aangifte gedaan zijn bij de politie."
 
"We moeten een juist evenwicht zoeken tussen enerzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte en de getuigen en anderzijds het belang van het slachtoffer en het maatschappelijk belang", aldus de NSZ-voorzitster, die wil bedadrukken dat het geen kwestie is van wantrouwen tegenover de politie. "Zij doen goed werk, maar komen handen te kort."

Winkeldiefstallen kunnen 1,5 à 2 procent van de omzet van een handelaar wegkapen, stelt het NSZ. "Per diefstal wordt er ter waarde van ongeveer 40 euro gestolen. Voor kleinhandelaars die vaak met krappe winstmarges werken, is dat geen onbelangrijk bedrag."

Meest gelezen