N-VA wil hogere heffing voor nieuwe bouwgronden

Als het van de N-VA afhangt zullen mensen wiens grond plots waardevollere bouwgrond wordt een hogere heffing betalen dan nu het geval is. Dat schrijft De Tijd. Daarmee wil de N-VA de compensaties financieren die de overheid zal geven aan mensen die verlies lijden door de betonstop.

Vanaf 2040 mag niemand nog open ruimte aansnijden voor nieuwe bebouwing. Over die zogenoemde betonstop besliste de Vlaamse regering vorig jaar. Woonuitbreidingsgebieden zullen als zulke open ruimte kunnen worden ingekleurd. Een waardeverlies dus voor die grondeigenaars, maar zij zullen gecompenseerd worden door de overheid.

Die compensatie kost de Vlaamse overheid natuurlijk geld. "En het zou niet rechtvaardig zijn om dat zomaar te halen bij de belastingbetaler", vindt N-VA-Parlementslid Wilfried Vandaele. Daarom stelt hij voor om de heffing te verhogen die mensen nu al betalen op de waardevermeerdering wanneer hun grond plots bouwgrond wordt door een beslissing van de overheid. "Die heffing is nu zeer laag", aldus Vandaele.

Met hoeveel de N-VA de heffing zou willen verhogen, is nog niet afgeklopt. "We zien het in elk geval niet als een belastingverhoging", benadrukt Wilfried Vandaele. " We willen de belastingbetaler net ontzien. Het is het principe dat wie voordeel haalt uit een beslissing van de overheid bijdraagt." Al beseft Vandaele dat een hogere heffing nooit alle compensaties voor de betonstop zal kunnen financieren.

Coalitiepartner Open VLD loopt niet warm voor het voorstel. Volgens Vlaams Parlementslid Lydia Peeters zal de hogere heffing weing geld in de kas brengen omdat het omzetten naar bouwgrond "eerder uitzondering dan regel is. Bovendien zijn mensen niet altijd vragende partij voor een nieuwe bestemming van hun grond, zelfs als die meer waard wordt", tekent Peeters op in De Tijd.

Meest gelezen