Nicolas Maeterlinck

Plastic recycleren: "Meer is niet altijd beter. En wat echt telt is hoeveel primaire grondstoffen we uitsparen"

Dat we in België meer plastics gaan recycleren, is goed, maar we mogen niet enkel kijken naar de kwantiteit: ook de kwaliteit telt. Dat zegt Rob Buurman van Recycling Network Benelux, een koepelvereniging van milieu-organisaties waartoe ook de Bond Beter Leefmilieu (BBL) behoort. "De echte winst zit 'm in hoeveel van de primaire grondstoffen voor plastics (olie) we kunnen vervangen. Want pas dan zijn we circulair bezig." En dat blijft een open vraag, ook na de omschakeling.

Buurman woonde zelf een tijd in België, en kent ons inzamelingssysteem heel goed. Hij kan het Nederlandse systeem ook vergelijken met het Belgische: "Vlaanderen heeft altijd gefocust op kwaliteit, en gaat nu meer naar kwantiteit. Nederland heeft altijd al wel meer volume gehad, maar in recente rapporten horen we nu net dat we meer op kwaliteit zouden moeten focussen."

Meer plastic, betekent dat je veel beter moet uitsorteren om "vervuiling" in de stromen te vermijden. "En dat kent zijn grenzen", zegt Buurman. "Veel inzamelen is dus op zich niet verkeerd, maar het mag niet gaan ten koste van hoe goed je het kan recycleren. Wat belangrijk is, is de vraag hoeveel olie en primaire grondstoffen voor plastic je ermee kan vervangen." Daarvoor wordt gekeken naar de verpakkingsindustrie zelf, die volgens critici nog veel beter kan/moet doen op dat vlak.

Voorts, zo zegt Buurman nog, het is de kwaliteit van de inzameling die de milieuwinst bepaalt, en die kwaliteit dreigt meer en meer onder druk te komen staan, door de verschillende soorten plastics.

De Belgische verpakkingsindustrie zou zelf ook minder primaire grondstoffen moeten gaan gebruiken

Werner Annaert, directeur Go4Circle

Go4Circle, de federatie van bedrijven die een circulaire economie centraal plaatsen in hun werking, juicht het nieuws toe, maar heeft ook enkele bedenkingen. Directeur Werner Annaert zegt dat het geen goed idee is om in verschillende fases te werken, omdat dit verwarrend kan werken voor de consument, en omdat dit niet optimaal is voor de sorteercentra zelf.

Tegelijk zou hij willen dat de Belgische verpakkingsindustrie zelf veel meer gebruik zou maken van gerecycleerde materialen (en minder van primaire grondstoffen) voor hun nieuwe plastic verpakkingen. "Het zou al veel helpen mocht onze eigen industrie vragende partij zijn. Want daar ligt de toekomst, ook voor hen: volledig circulair worden, en geen primaire grondstoffen meer gebruiken. Dat is ook duidelijker voor de consument: een fles blijft een fles." 

Annaert zegt dat momenteel, met het recyclaat (gerecycleerde materiaal) uit PMD-zakken, veel te weinig gebeurt door de verpakkingsindustrie zelf.

Meest gelezen